Uudised

Ametikooli saab õppima tulla uudsel kutsevaliku õppekaval 07. juuli TaaviTuisk

Kuressaare Ametikoolis saab sügisest õppima asuda uudsel kutsevaliku õppekaval, mille eesmärgiks on aidata teha teadlikku erialavalikut ning arendada karjääri kujundamise ja õpioskuseid.


"Õppekava võimaldab  hoida end aktiivsena, soodustab kooliskäimise ja õppimise harjumuse teket ja püsimist ning annab võimaluse avastada oma tugevused, millele toetudes oma edasist teed haridus- ja töömaailmas kujundada,“ rääkis ametikooli kutsevalikuõppe projektijuht Marju Põld, kes on pikki  aastaid töötanud karjäärinõustajana nii Saaremaal kui ka mujal Eestis.

Õpiaja pikkus on üks aasta. „Programmi käigus saavad õppijad läbi praktiliste tegevuste tutvuda erinevate erialadega. Eesmärk ei ole saavutada erialane kvalifikatsioon,“ märkis Põld.

Põhiõpingute raames õpitakse muuhulgas eesti ja inglise keelt, matemaatikat, õiguse aluseid ja karjäärikujundamise oskuseid. Valikõpingute raames saab tutvuda erinevate ametikooli erialadega (ehitusviimistlus ja üldehitus, toitlustamise valdkonna alused, kujundaja, majutus- ja iluteenindus, sõiduautotehnik, väikelaevaehitus), et leida nende hulgast omale sobivad. Õppija valib ühe eriala, millel ta sooritab praktikajuhendaja juhendamisel projektitöö ja omandab esmased praktilised oskused. Valikainete raames saab õppida ka täiendavalt loodus- või sotsiaalaineid.

Õppetöö viiakse läbi päevases õppes. Õppijatele pakutakse mitmekülgset nõustamist, koolilõuna toetust, sõidutoetust ning vajadusel ka õpilaskodu kohta.

„Mõnes teises Eesti ametikoolis on kutsevaliku õppekava aasta-paar pakutud, nüüd avaneb kodulähedane võimalus ka Saare maakonna noortele ja samuti ka täiskasvanutele tulla omandama oskuseid, kuidas teadlikumalt juhtida oma elu ja tööalast karjääri ning teha valikuid,“ rääkis Põld.

Loe õppekava kohta rohkem siit!

"Õppekava võimaldab  hoida end aktiivsena, soodustab kooliskäimise ja õppimise harjumuse teket ja püsimist ning annab võimaluse avastada oma tugevused, millele toetudes oma edasist teed haridus- ja töömaailmas kujundada,“ rääkis ametikooli kutsevalikuõppe projektijuht Marju Põld, kes on pikki  aastaid töötanud karjäärinõustajana nii Saaremaal kui ka mujal Eestis.

Õpiaja pikkus on üks aasta. „Programmi käigus saavad õppijad läbi praktiliste tegevuste tutvuda erinevate erialadega. Eesmärk ei ole saavutada erialane kvalifikatsioon,“ märkis Põld.


Põhiõpingute raames õpitakse muuhulgas eesti ja inglise keelt, matemaatikat, õiguse aluseid ja karjäärikujundamise oskuseid. Valikõpingute raames saab tutvuda erinevate ametikooli erialadega (ehitusviimistlus ja üldehitus, toitlustamise valdkonna alused, kujundaja, majutus- ja iluteenindus, sõiduautotehnik, väikelaevaehitus), et leida nende hulgast omale sobivad. Õppija valib ühe eriala, millel ta sooritab praktikajuhendaja juhendamisel projektitöö ja omandab esmased praktilised oskused. Valikainete raames saab õppida ka täiendavalt loodus- või sotsiaalaineid.

Õppetöö viiakse läbi päevases õppes. Õppijatele pakutakse mitmekülgset nõustamist, koolilõuna toetust, sõidutoetust ning vajadusel ka õpilaskodu kohta.

„Mõnes teises Eesti ametikoolis on kutsevaliku õppekava aasta-paar pakutud, nüüd avaneb kodulähedane võimalus ka Saare maakonna noortele ja samuti ka täiskasvanutele tulla omandama oskuseid, kuidas teadlikumalt juhtida oma elu ja tööalast karjääri ning teha valikuid,“ rääkis Põld.

Loe õppekava kohta rohkem siit!