Ametikooli nõukogus 23.03 kell 10 arutati

Loomise kuupäev 23.03.2020

Ametikooli nõukogu arutas 23.03 kell 10 alanud e-koosolekul järgmiseid teemasid:

Koolitoit. Ühestki õpilasest, kes koolitoitu vajaks, pole teada antud. Rühmajuhatajatele on jätkuvalt palve seda olukorda jälgida ja anda teada, kui selliseid õppijaid tekib.

Arvutite/internetiühenduste vajadus. Teada on üks õpilane, kes vajaks arvutit. Paaril õpilasel on arvutid õpilaskodus. Need tuuakse ära ja saadetakse kulleriga. Kui kellelgi on veel olulisi asju õpilaskodus, saab võtta ühendust teenindusosakonna projektijuht Anneli Lehtmetsaga (Anneli.Lehtmets@ametikool.ee).

Suheldakse jätkuvalt Saaremaa vallavalitsusega selles osas, et kas on ühtset lahendust nendele õpilastele, kelle internetiühendus e-õppes osalemiseks on ebapiisav.

Kaitsevahendid. Moonstar on valmis õmblema mittekootud materjalist korduvkasutatavaid kahekordseid maske, mida desinfitseerimiseks on vaja 90 kraadiga pesta ja siis triikida. Samuti on neile saabumas ühekordsed maskid Hiinast. Tellitakse 500 ühekordset maski ja 100 korduvkasutatavat selleks ajaks, kui kool uuesti avatakse. Samuti otsitakse võimalusi teenindusosakonna töötajatele kaitseprillide hankimiseks.

Edasised arengustsenaariumid. Arutati võimalikke tegevusstsenaariume puhuks, kui koolid on jätkuvalt suletud. Nii palju, kui võimalik, jätkub e-õpe. Mõnedel õpperühmadel (näiteks õmblejad) algab koolipraktika distantsilt õpetaja juhendamisel. Taotlusi koolipraktika lepingute avamiseks saavad rühmajuhatajad esitada juhtõpetajate kaudu.

Tahvel. HITSAst tuli küsimus selle kohta, kas plaanitud andmete migreerimine Siseveebist Tahvlisse aprilli keskel on plaanis. Ametikooli eesmärk on jätkata sujuvalt e-õppega. Praegu toimub see Siseveebi kaudu. HITSAlt uuritakse täpsemalt, kas on võimalik üleminekut edasi lükata ja kuidas migreerimine võib käimasolevat õppetöö korraldamist mõjutada.

Õppekavad. EHISes peaks olema 13. aprilliks korrastatud need õppekavad, mis seda vajavad. Uute õppekavade kinnitamist saab teha Teamsis e-koosoleku raames.

Office365 SharePointis luuakse koht, kus kõik ametikooli õppekavad on koos. Lisaks tõstetakse SharePointi kõik siseveebis olevad koolisisesed dokumendid. Antud tegevus on tingitud Tahvli kasutusele võtmisest ja  uues keskkonnas dokumentide hoiustamise võimaluse puudumisest.

Kutsevaliku aasta. Direktori, juhtõpetajate, referendi ja kutsevaliku aasta projektijuht Inga Teär arutavad seda teemat teisipäeva hommikul e-koosolekul.

Järgmise õppeaasta planeerimine. 2020/2021 õa planeerimine jätkub Siseveebis.

Haiguslehed. Töötajatel on jätkuvalt kohustus teavitada vahetuid juhte haigussümptomite ilmnemisest. Kui töötaja jääb haiguslehele (sh esitab ise taotluse digilugu.ee keskkonnas), teavitada sellest lisaks vahetule juhile ka Andra Aavikut e-posti teel või saata sõnum  või helistada 53 412 372 . Kindlasti anda teada haiguslehele jäämise kuupäev.

Järgmine nõukogu koosolek on neljapäeval 26.03 kell 10.

Viimati muudetud 23.03.2020.