Uudised

Ametikooli nõukogu 30.03 koosoleku ülevaade 31. märts TaaviTuisk

Kuressaare Ametikooli nõukogu 30.03 e-koosolekul arutati


Tegevusjuhendaja õppekava ja moodulite rakenduskavade kinnitamine. Õppekava viidi kooskõlla kutsestandardi muudatustega. Moodulite mahud jäid samaks. Eriala üle-eestilises võrgustikus otsustati suuri muudatusi õppekavas mitte teha, et ei peaks hakkama uuendama kutse andmise õigusi.

Digiplaan 2020 kinnitamine. Dokumendi arutelul otsustati telefoniraamatu faili lahtrisse lisada tööülesanded, kes millega tegeleb, et uuel töötajal oleks lihtsam organisatsioonis orienteeruda. Uute töötajate toetamiseks jätkatakse juhendamist (Uue töötaja akadeemia) õppeaasta algul. Õppeaasta jooksul lisanduvate töötajate või käsundiga õpetajate puhul korraldatakse vastav toetus õppesuuna siseselt.

Õppetsüklite edasi lükkamised. Nahatöö eriala näitel leiti, et kui õpetaja ja õpilased on nõus, võib õppetsükli õppesuuna sisese otsusena planeerida ka juulisse. Siseveebis kajastub see käesoleva õppeaasta 0-tsüklina (22.06.–30.08.2020). Siseveeb ei võimalda viienda perioodi lisamist.

E-õppe abimaterjal õpetajale. Haridustehnoloog Kadri Riisi eestvedamisel luuakse üldine abimaterjal õpetajatele e-õppe läbiviimiseks.

Väärtuste küsimustik. Küsimustikule on vastanud ligi pooled töötajatest. Kvaliteedijuht Astra Mõistlik palus küsimustiku täitmist meelde tuletada osakondade koosolekutel.

Missiooni ja visiooni koostööpäev. Otsustati e-vahendite abil edasi minna algselt 16. märtsiks planeeritud töörühmade esitlustega, mis puudutavad ametikooli missiooni ja visiooni. Kõik töörühmad saavad teha oma slaidiesitluse koos häälkommentaaridega. Anne-Li Tilk jagab personalile juhendit, kuidas teha PowerPointi esitlust koos peale loetud kommentaaridega.

Kooli ruumidesse sisenemine. Endiselt on keelatud kooli ruumidesse siseneda nendel, kellel on koroonaviiruse diagnoosist möödas vähem kui 14 päeva. Samuti ei tohi siseneda vähem kui 48 tundi palaviku möödumisest või 24 tundi köha-nohu möödumisest.

Töötasud. Kantseleijuht Andra Aavik ootab struktuuriüksuste juhtidelt veel viimaseid täpsustusi märtsi töötasude osas.

Kevadine vastuvõtt. Täna algas kevadine vastuvõtt. Erialad, mille õppekavad on alles kinnitamisel (giid, kondiiter, kergete rõivaste rätsep) liidetakse suvisesse vastuvõttu.

Järgmine koosolek. Nõukogu järgmine e-koosolek korraldatakse esmaspäeval, 6. aprillil algusega kell 10. Jooksvat suhtlemist jätkatakse nõukogu töörühmas O365 Teams rakenduses.

Tegevusjuhendaja õppekava ja moodulite rakenduskavade kinnitamine. Õppekava viidi kooskõlla kutsestandardi muudatustega. Moodulite mahud jäid samaks. Eriala üle-eestilises võrgustikus otsustati suuri muudatusi õppekavas mitte teha, et ei peaks hakkama uuendama kutse andmise õigusi.

Digiplaan 2020 kinnitamine. Dokumendi arutelul otsustati telefoniraamatu faili lahtrisse lisada tööülesanded, kes millega tegeleb, et uuel töötajal oleks lihtsam organisatsioonis orienteeruda. Uute töötajate toetamiseks jätkatakse juhendamist (Uue töötaja akadeemia) õppeaasta algul. Õppeaasta jooksul lisanduvate töötajate või käsundiga õpetajate puhul korraldatakse vastav toetus õppesuuna siseselt.


Õppetsüklite edasi lükkamised. Nahatöö eriala näitel leiti, et kui õpetaja ja õpilased on nõus, võib õppetsükli õppesuuna sisese otsusena planeerida ka juulisse. Siseveebis kajastub see käesoleva õppeaasta 0-tsüklina (22.06.–30.08.2020). Siseveeb ei võimalda viienda perioodi lisamist.

E-õppe abimaterjal õpetajale. Haridustehnoloog Kadri Riisi eestvedamisel luuakse üldine abimaterjal õpetajatele e-õppe läbiviimiseks.

Väärtuste küsimustik. Küsimustikule on vastanud ligi pooled töötajatest. Kvaliteedijuht Astra Mõistlik palus küsimustiku täitmist meelde tuletada osakondade koosolekutel.

Missiooni ja visiooni koostööpäev. Otsustati e-vahendite abil edasi minna algselt 16. märtsiks planeeritud töörühmade esitlustega, mis puudutavad ametikooli missiooni ja visiooni. Kõik töörühmad saavad teha oma slaidiesitluse koos häälkommentaaridega. Anne-Li Tilk jagab personalile juhendit, kuidas teha PowerPointi esitlust koos peale loetud kommentaaridega.

Kooli ruumidesse sisenemine. Endiselt on keelatud kooli ruumidesse siseneda nendel, kellel on koroonaviiruse diagnoosist möödas vähem kui 14 päeva. Samuti ei tohi siseneda vähem kui 48 tundi palaviku möödumisest või 24 tundi köha-nohu möödumisest.

Töötasud. Kantseleijuht Andra Aavik ootab struktuuriüksuste juhtidelt veel viimaseid täpsustusi märtsi töötasude osas.

Kevadine vastuvõtt. Täna algas kevadine vastuvõtt. Erialad, mille õppekavad on alles kinnitamisel (giid, kondiiter, kergete rõivaste rätsep) liidetakse suvisesse vastuvõttu.

Järgmine koosolek. Nõukogu järgmine e-koosolek korraldatakse esmaspäeval, 6. aprillil algusega kell 10. Jooksvat suhtlemist jätkatakse nõukogu töörühmas O365 Teams rakenduses.