Uudised

Ametikooli nõukogu 26.03 koosoleku ülevaade 26. märts TaaviTuisk

26.03 nõukogu e-koosolekul arutati järgmiseid teemasid:


Edasised tegevusstsenaariumid. Haridus- ja teadusministeerium on öelnud, et tõenäoliselt ei alga kontaktõpe enne 4. maid. Kui õpilased sellest päevast kooli tulevad ja saavad praktikatele minna, jõuavad lõpukursused kooli plaanitud kuupäeval (18.06) lõpetada.
 
Kui 4. mai stsenaarium rakendub, lükatakse akadeemilises kalendris olev lõpukursuste õpiväljundite ja moodulihinnete hinnete välja panemise tähtaeg kuus päeva edasi. Uus kuupäev on 16. juuni, et lõpukursuste õppetöö läbi viimiseks jääks rohkem aega. Oluline on, et selleks päevaks oleks hinded Siseveebis korras ja lõputunnistuste printimises ei tuleks takistusi.
 
Juhtõpetajad on koostöös õppijate ja õpetajatega jooksvalt muutnud mõne tsükliõppe rühma õppetsüklite graafikuid. Tehnoloogia õppesuunas on kavas kahe üleminekukursuse tsükliõppe rühma aprilli õppetsüklite edasi lükkamine augustisse.
 
Tegevuskavasid selleks puhuks, kui 4. mail ei saa kontaktõppega alustada, arutatakse 13. aprilli koosolekul.
 
Puhkused. Puhkusegraafiku muudatusi saab viia läbi poolte kokkuleppel ja sellest peab jääma kirjalikult taasesitamist võimaldav kinnitus, näiteks e-kiri. Töötaja saab puhkuse muudatuse algatada RTIPis. Kui mingil põhjusel puudub võimalus RTIP-is puhkuse muudatuse vormistamiseks, saab Andra aidata, kuid eelduseks on kirjaliku kokkuleppe olemasolu  (e-kiri) töötaja otsese juhiga.
 
Hetkel puudutab puhkusegraafikute võimalik muudatus teenindusosakonda ja haldusosakonda, samuti MR ja VLT üleminekukursuste erialaõpetajaid. Struktuuriüksuste juhid võtavad oma inimestega ise ühendust ja teevad vastavad ettepanekud.
 
Õppijate rahuloluküsitlus. Otsustati anda Innovele teada, et oleme nõus õppijate rahuloluküsitluse läbi viimisega aprillis-mais.
 
Tahvel. Otsustati anda HITSAle nõusolek olemasolevate Siseveebi andmete migreerimiseks Tahvli testkeskkonda aprilli keskel. See annab võimaluse kantselei personalil hakata andmeid kontrollima. Igapäevase õppetöö dokumenteerimine jätkub Siseveebis. Praegune kuupäev Tahvli live-keskkonda üleminekuks on augusti keskel.
 
Vastuvõtt.
Esmaspäeval algab kevadine vastuvõtt. Otsustati jätkata selle läbiviimist SAISis. Vastuvõtuvestlused ja -katsed viiakse läbi elektrooniliselt 21.-23. aprillil. Iga avalduse esitajaga võetakse ühendust.
 
Sisenemine ametikooli ruumidesse. Ametikooli ruumidesse tohivad siseneda need töötajad, kellel pole viimase kahe nädala jooksul olnud koroonaviirusele sarnaseid haigussümptomeid: palavik, köha või hingamisraskused. Vastutus lasub töötajal.
 
Arvutite laenutamine õpilastele. IT-juht Andri Võrk annab reedel õppijatel kasutuslepingu alusel laenuks viis kooli sülearvutit ja kaks 4G-ruuterit. Täiendavate soovide korral saab pöörduda tema poole.
 
Telefonide suunamine. Lähipäevil lõppeb tehniline protsess koostöös teenusepakkujaga, et ametikooli lauatelefonide olulised numbrid suunataks töötajate kasutuses olevatele koolile kuuluvatele mobiiltelefoni numbritele.
 
Kõik, keda see puudutab, saavad haldusjuht Arvo Keremelt vastavasisulise e-kirja. Eelkõige puudutab see nõukogu liikmeid. Õpetajate tööruumide telefone ümber ei suunata, rühmajuhatajatega saab suhelda otse nende mobiilile helistamisel.

Edasised tegevusstsenaariumid. Haridus- ja teadusministeerium on öelnud, et tõenäoliselt ei alga kontaktõpe enne 4. maid. Kui õpilased sellest päevast kooli tulevad ja saavad praktikatele minna, jõuavad lõpukursused kooli plaanitud kuupäeval (18.06) lõpetada.
 
Kui 4. mai stsenaarium rakendub, lükatakse akadeemilises kalendris olev lõpukursuste õpiväljundite ja moodulihinnete hinnete välja panemise tähtaeg kuus päeva edasi. Uus kuupäev on 16. juuni, et lõpukursuste õppetöö läbi viimiseks jääks rohkem aega. Oluline on, et selleks päevaks oleks hinded Siseveebis korras ja lõputunnistuste printimises ei tuleks takistusi.
 
Juhtõpetajad on koostöös õppijate ja õpetajatega jooksvalt muutnud mõne tsükliõppe rühma õppetsüklite graafikuid. Tehnoloogia õppesuunas on kavas kahe üleminekukursuse tsükliõppe rühma aprilli õppetsüklite edasi lükkamine augustisse.
 

Tegevuskavasid selleks puhuks, kui 4. mail ei saa kontaktõppega alustada, arutatakse 13. aprilli koosolekul.
 
Puhkused. Puhkusegraafiku muudatusi saab viia läbi poolte kokkuleppel ja sellest peab jääma kirjalikult taasesitamist võimaldav kinnitus, näiteks e-kiri. Töötaja saab puhkuse muudatuse algatada RTIPis. Kui mingil põhjusel puudub võimalus RTIP-is puhkuse muudatuse vormistamiseks, saab Andra aidata, kuid eelduseks on kirjaliku kokkuleppe olemasolu  (e-kiri) töötaja otsese juhiga.
 
Hetkel puudutab puhkusegraafikute võimalik muudatus teenindusosakonda ja haldusosakonda, samuti MR ja VLT üleminekukursuste erialaõpetajaid. Struktuuriüksuste juhid võtavad oma inimestega ise ühendust ja teevad vastavad ettepanekud.
 
Õppijate rahuloluküsitlus. Otsustati anda Innovele teada, et oleme nõus õppijate rahuloluküsitluse läbi viimisega aprillis-mais.
 
Tahvel. Otsustati anda HITSAle nõusolek olemasolevate Siseveebi andmete migreerimiseks Tahvli testkeskkonda aprilli keskel. See annab võimaluse kantselei personalil hakata andmeid kontrollima. Igapäevase õppetöö dokumenteerimine jätkub Siseveebis. Praegune kuupäev Tahvli live-keskkonda üleminekuks on augusti keskel.
 
Vastuvõtt.
Esmaspäeval algab kevadine vastuvõtt. Otsustati jätkata selle läbiviimist SAISis. Vastuvõtuvestlused ja -katsed viiakse läbi elektrooniliselt 21.-23. aprillil. Iga avalduse esitajaga võetakse ühendust.
 
Sisenemine ametikooli ruumidesse. Ametikooli ruumidesse tohivad siseneda need töötajad, kellel pole viimase kahe nädala jooksul olnud koroonaviirusele sarnaseid haigussümptomeid: palavik, köha või hingamisraskused. Vastutus lasub töötajal.
 
Arvutite laenutamine õpilastele. IT-juht Andri Võrk annab reedel õppijatel kasutuslepingu alusel laenuks viis kooli sülearvutit ja kaks 4G-ruuterit. Täiendavate soovide korral saab pöörduda tema poole.
 
Telefonide suunamine. Lähipäevil lõppeb tehniline protsess koostöös teenusepakkujaga, et ametikooli lauatelefonide olulised numbrid suunataks töötajate kasutuses olevatele koolile kuuluvatele mobiiltelefoni numbritele.
 
Kõik, keda see puudutab, saavad haldusjuht Arvo Keremelt vastavasisulise e-kirja. Eelkõige puudutab see nõukogu liikmeid. Õpetajate tööruumide telefone ümber ei suunata, rühmajuhatajatega saab suhelda otse nende mobiilile helistamisel.