Uudised

Ametikool sulgeb suitsunurgad linna ja Tehnoloogiamajaka õppekompleksides 04. jaanuar TaaviTuisk

Alates 4. jaanuarist on suletud suitsunurgad Kuressaare Ametikooli linna ja Tehnoloogiamajaka õppekompleksides, suitsetamine on igal pool kooli territooriumil keelatud.


Direktor Neeme Rand rääkis, et otsus suitsunurgad sulgeda tehti 18.12 toimunud kohtumisel Saaremaa Vallavalitsuse, Kuressaare politseijaoskonna ja Kuressaare Linnamajanduse esindajatega, kus arutati politseile laekunud avaldust. Vastavalt tubakaseadusele on suitsetamine kutseõppeasutuste ruumes ja maa-alal keelatud.

Rand rääkis, et seni kasutusel olnud suitsunurgad rajati 10 aastat tagasi naaberkinnistute elanike rahulolematuse järel hoovidesse loobitud suitsukonide ja tekkinud lärmi osas. „See oli suusõnaline kokkulepe ja kompromiss, et tagada kodurahu naabritega ja likvideerida noorte kogunemispunkt kooli väravas Vallimaa tänaval.

Lähtudes tubakaseaduse §29 lg 2 ei ole ametikoolil õigust suitsetamiseks eraldatud alade säilitamiseks kooli territooriumil ja täisealistel  tuleb suitsetamiseks kooli territooriumilt välja minna.

„Palun hoiame puhtust ja korda ka väljaspool kooli maa-ala ja viskame konid prügikasti,“ rääkis Rand. „Kahjuks on suitsetajaid ka alaealiste õpilaste hulgas. Meil on kokkulepe politseiga, et ametikooli ümbrust hakatakse senisest rohkem jälgima, et alaealiste suitsetamisvõimalusi piirata.“

Direktor Neeme Rand rääkis, et otsus suitsunurgad sulgeda tehti 18.12 toimunud kohtumisel Saaremaa Vallavalitsuse, Kuressaare politseijaoskonna ja Kuressaare Linnamajanduse esindajatega, kus arutati politseile laekunud avaldust. Vastavalt tubakaseadusele on suitsetamine kutseõppeasutuste ruumes ja maa-alal keelatud.

Rand rääkis, et seni kasutusel olnud suitsunurgad rajati 10 aastat tagasi naaberkinnistute elanike rahulolematuse järel hoovidesse loobitud suitsukonide ja tekkinud lärmi osas. „See oli suusõnaline kokkulepe ja kompromiss, et tagada kodurahu naabritega ja likvideerida noorte kogunemispunkt kooli väravas Vallimaa tänaval.

Lähtudes tubakaseaduse §29 lg 2 ei ole ametikoolil õigust suitsetamiseks eraldatud alade säilitamiseks kooli territooriumil ja täisealistel  tuleb suitsetamiseks kooli territooriumilt välja minna.


„Palun hoiame puhtust ja korda ka väljaspool kooli maa-ala ja viskame konid prügikasti,“ rääkis Rand. „Kahjuks on suitsetajaid ka alaealiste õpilaste hulgas. Meil on kokkulepe politseiga, et ametikooli ümbrust hakatakse senisest rohkem jälgima, et alaealiste suitsetamisvõimalusi piirata.“