Ameerika keeleassistendid tõid Kuressaare Ametikooli elavust ja inspiratsiooni

Loomise kuupäev 11.06.2024

30. mai õhtupoolikul külastasid Kuressaare Ametikooli Ameerika päritolu inglise keele assistendid, pakkudes RKT-koolituse "Erialane inglise keel klienditeenindajale" raames täiskasvanud õppijatele unikaalse võimaluse täiendada oma keeleoskusi. Tunnis  osalesid Ameerika saatkonna esindajad ja neli Fulbright programmi stipendiaati, sealhulgas Kuressaare keeleassistent Molly.

Fulbright programmi (ETA - English Teaching Assistant) raames tulevad noored ameeriklased välisriikidesse üheksaks kuuks inglise keelt õpetama. Lisaks Kuressaarele töötavad inglise keele assistendid ka Narvas, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas.

Õpetajad, kes olid pärit erinevatest osariikidest, tulid Saaremaale, et tutvuda kohaliku kultuuriga ja aidata saarlastel oma inglise keele oskusi arendada. Tunni eesmärgiks oli parandada täiskasvanud õppijate suhtlemisoskust ja enesekindlust, pakkudes neile võimalust praktiseerida nii igapäevaseid vestlusi kui ka tööalaseks suhtluseks vajalikke spetsiifilisi keeleoskusi.

Osalejad said harjutada vestluste alustamist ja küsimuste moodustamist. Ameeriklaste õpetamisstiil oli toetav ja avatud. „See oli suurepärane võimalus parandada oma inglise keele oskust ja saada rohkem suhtlemisjulgust,“ ütles üks osalejatest.

Ametikooli tsükliõppe täiskasvanud õppijad jäid selle vahva tunniga väga rahule, kiites õpetajate inspireerivat energiat. „Ameeriklaste avatus ja suhtlemisstiil mõjusid meile väga positiivselt,“ lisas teine osaleja.

Kohtumise tulemusena tundsid paljud osalejad end enesekindlamalt ja motiveerituna jätkama oma keeleõpinguid. See rahvusvaheline koostöö näitas selgelt, kuidas haridus ja kultuurivahetus võivad edendada elukestvat õpet.

Viimati muudetud 11.06.2024.