3K ehk kriisist läbi kogemuste koostööni

Loomise kuupäev 15.01.2024

Head kriisi ei tasu raisku lasta. Erasmus+ projekti DigitalVET4All idee sündis pandeemiakriisi tuules mõeldes välispraktikatele ja sellega seotud osapoolte muutunud rollile.

Projekti käigus said kokku kutsehariduse inimesed nii Euroopa põhja- kui lõunaosast, nii idast kui läänest ehk Soome, Eesti, Island, Saksamaa, Poola, Sloveenia ja Portugal. Erinevad koolid, erinevad erialad, kuid ühine idee – luua abivahend kriisiolukordadeks, et võimaldada õppijatel saada rahvusvahelisi praktikakogemusi ja abistada praktikatega seotud osapooli tehes neile käepäraseks digitehnoloogiliste abivahendite kasutamise.

Projekti tulemusena loodi kaks omavahel seotud väljundit: põimitud õpirände mudel ja virtuaalne õpetajate tuba.

Kriis

Võiks ju mõelda, et covid-19-pandeemia on läbi, laseme vanaviisi edasi. Kuid eks me ju oma sees tea, et samasse jõkke ei ole võimalik kaks korda astuda. Maailm muutub lausa hirmuäratava kiirusega. Vastupanu muutustele on mõistetav. Ka selle projekti käigus tuli ette nii segadust, lootusetust kui ahaa-efekti – täitsa tüüpiline nii kriisiga toimetuleku kui uue õppimisega seotud käitumine ju.

Põimitud õpirände mudel sai loodud just erinevate piirangutega toimetulekuks välispraktika puhul. See ei kujuta endast teoreetilist arutlust teemal, mis on ja mis ei ole põimitud õpiränne (või mis on selle järgmine nimetus). Projekti jooksul käisid läbi mõisted: blended mobility, hybrid mobility, kombineeritud praktika, põimitud  õpiränne – usun, et nimekiri ajas täieneb. Sisu jääb samaks. Kuidas kasutada erinevaid toimuvad digivahendeid, et viia osa praktikategevustest veebipõhiseks? Seega on selles projekti väljundis võimalik leida enda jaoks eelkõige erinevaid tööriistu, mida vajadusel kasutada.

Kuidas kasutada?

Kuna olulised tekstid on tõlgitud osapoolte emakeeltesse, siis saab alustuseks validagi enda jaoks sobiva keele (eesti, inglise, islandi, poola, portugali, rootsi, saksa, sloveenia, soome). Mainida tasub, et emakeelseks on arendatud ikkagi ainult see osa, mida leidsime vajaliku olevat.

Seejärel tasub teha valik vastavalt oma rollile. Võimalus on valida saatva organisatsiooni, tavaliselt kooli, toetava, tavaliselt praktikanti välismaal vahendava organisatsiooni, vastuvõtva organisatsiooni ehk praktikaasutuse või õppija rolli vahel.

Edasine info on jagatud kolme ajalisse blokki: enne õpirännet, selle ajal ja pärast. Iga valik pakub edasi juba rea tõenäoliselt vajalikke tegevusi, millele igale pakutakse nii lühikirjeldust, digitaalseid vahendeid kui nö nõuandeid.

Näiteks valides rolliks õppija ja uurides, mida teha enne praktikat, leiame sellised alateemad nagu: info otsimine, ajakava planeerimine, enesetutvustus, õpirände ettevalmistus, dokumendid. Valides näiteks sellest valikust enesetutvustuse, leiab lisaks lühikesele selgitusele digivahendite alt terve rea vahendeid veebipõhise enesetutvustuse tegemiseks ja nõuannete blokk pakub erinevaid märksõnu ja praktikas kasutatud töölehti, meetodeid, vahendeid. Usun, et midagi ikka enda jaoks sealt leiab.

Kuna selle projekti väljunditeks olevad mõlemad platvormid on avatud täiendusteks, siis ei pruugi kohe ja alati täpselt sobivat veel leida. Järelikult, saab neid ise sinna lisada.

Kogemused

Projekti käigus toimusid igakuised veebikoosolekud ja viis silmast-silma kohtumisega töötubade blokki (Soomes, Portugalis, Saksamaal, Eestis ja Sloveenias). Kogemuste jagamine ja vahetamine osutus üheks efektiivsemaks ja innustavamaks töövormiks. Püüdsime oma kogemusi ka võimalikult kokkuvõtlikus vormis jagada kõigi asjast huvitatutega. Selle töötulemust saategi näha virtuaalses õpetaja toas.

Olles sinna sisenenud leiate ees neli valikut: heaolu lounge, virtuaalne raamaturiiul ja õppimisenurk, Põimitud õpirände nõuandering ja Koosolekuteruum.

Mis on mis?

Põimitud õpe sh õpiränne paneb õpetaja, ja mitte ainult, kasutama uusi vahendeid ja toimetama rohkem omaette. Vaimse tervise probleemid, mis kerkisid esile eelmise ehk covid-19 kriisiga pole kuskile kadunud. Heaolu lounge pakub lihtsaid ja toimivaid võtteid ja vahendeid enda eest hoolitsemiseks.

Virtuaalne raamaturiiulile ja õppimisenurka on kokku kogutud erinevad kogemused, kuidas midagi õpetada, mida kasutada jne Kuna püüdsime oma kogemused paigutada võimalikult kompaktsesse vormi, siis on enamusele meetoditele lisatud ka kontakt, kust saab lisainfot jne. Kui lapata märksõnu, siis leiate, et seal ei ole olemas nn aineid, erialasid, vaid pigem üldisemad oskused. Avastasime, et meetod, mis toimib näiteks ehituse õppijatele võib olla kasutatav ka nt iluteeninduses.

Põimitud õpirände nõuandering viib teid õpirände erinevate etappide juurde, pakkudes nende teostamiseks erinevaid digitaalseid vahendeid.

Koosolekuteruum on koht, kus saate teistega kokku, et vestelda, nõu pidada, silmast silma vaadata läbi ekraani. See vahend eeldab eelnevat omavahelist kokkulepet.

Koostöö

Sünergia arengut toetavad aeg, suhtlemine, ühised eesmärgid. Hoolimata sellest, et selles projektis oli näost-näkku kohtumisi harva ehk enamus tööd toimus veebipõhiselt, et projekti kõigus vahetusid osalevad inimesed ehk oli vajadus uuesti selgitada mida, mis ja kuidas, et maailm vahepeal muutus liikudes ühest kriisist teise – pandeemiast sõja aega, muutus koostöö järjest nauditavamaks ja efektiivsemaks. Loomulikult oli ka takistusi ja tagasilööke. Ikkagi pikk aeg ja erinevad töökultuurid.

Ikka küsitakse nii minult kui teistelt, kes rahvusvahelistes projektidesosalevad, et: no, mis see sulle siis andis, oled nüüd parem või? Ausalt öeldes andis just see projektikogemus vägagi unikaalse kogemuse – koostööd sai tehtud mitte ainult erinevate riikide st ka erinevate töökultuuridega inimestega vaid ka erinevate valdkondade kutseõpetajatega. Hoolimata erinevustest nii õppetöö korralduses kui erialase väljaõppe vormis, võin olla kindel, et kutseõppes töötavad loovad, nutikad ja kriisidega kenasti toime tulevad inimesed. Toimetulekuoskused kohanemaks muutustega, erinevate töötempodega, suhtluskultuuridega, aga ka transpordilogistika ja veebipõhise koostööga – see on väärtus, mida saab kaasa võtta. Ja loomulikult palju fantastiliste inimeste kontakte, selliste, kelle peale võib kindel olla, ehk kellega koos luurele minna nagu öeldakse.

Kui uurite meie poolt algatatud platvorme, siis avastate suhteliselt kiiresti, et need on omavahel seotud. Tõesti, põimitud õpiränne eeldab ka õpetamist veidi teistmoodi ja seda mitte ainult konkreetse välispraktikale minekuga seoses. Vahendid koostööks on loodud.

Projekti lõppedes oli selline mulje, et aega jäi napiks. Oleks tahtnud veel korrastada, sättida, täiendada.

Nende platvormide näol on tegemist areneva keskkonnaga, kuhu ootame osalema erinevate riikide erinevaid õpetajaid, praktika koordinaatoreid jt praktikatega seotud inimesi. Ikka selleks, et jagada oma häid kogemusi, leida enda jaoks uusi ideid ja ka koostööpartnereid.

Uurige, torisege, täiendage, sest kui ise midagi ei tee, siis ka midagi ei juhtu.

Kirjeldatud platvormid leiate siit

Põimitud õpiränne: https://digitalvet4all.erasmus.site/hybrid-mobility-modellink opens on new page

Virtuaalne õpetajate tuba: https://digitalvet4all.erasmus.site/virtual-teachers-loungelink opens on new page

Viimati muudetud 15.01.2024.