Hooldustöötaja – 2 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Põhiharidus 2 a

Hooldustöötaja töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.

Töötukassa logo

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel>link opens on new page

Erialal õpitakse

Abistamist elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimist, majapidamistööde korraldamist, laste ja perede probleemide märkamist, eakate füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõjude hindamist, erivajadustega inimeste probleemide hindamist ja nendele lahenduste leidmist, suhtlemist, esmaabi andmist.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal.

Õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis Erasmus+ programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud üle 100 hooldustöötaja erialade õppija.

Vaata õppekava>link opens on new page

Pildid ja lood õppetööst

Eakad on toredad. Välispraktikamuljed Soomest (2020)>

Pildid hooldustoimingute tunnist 04.05.2022>link opens on new page

Saarte Hääl: Ametikooli õppurid panid end ratastooli ja karkude abil liikuja rolli 11.11.2022>link opens on new page

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsüklitena üks kord kuus K-L. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>link opens on new page

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus>

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist>link opens on new page

Edasiõppimisvõimalused

Kuressaare Ametikoolis on võimalik jätkata õpinguid tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Jätkuõppes saab õppida praktikajuhendajaks.

Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

  • Kui erialale on vabu kohti, algab lisavastuvõtt 01.07.2024

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

  • Vastuvõtuküsimustik
  • Vestlus
  • Vastuvõtuküsimustiku ja vestluse tulemuste alusel koostatakse pingerida.

Esita sisseastumisavaldus sais.ee>link opens on new page

Avaldatud 05.04.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.