Tisler – 2 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Põhiharidus 2 a

Tisleri tööülesanneteks on puidu töötlemine puidutöötlemismasinatel ja käsitööriistadega ning mööbliesemete ja puittoodete kokkupanek.

Erialal õpitakse

Teoreetiline ja praktiline väljaõpe toimub Upal Tehnoloogiamajaka õppetöökojas, praktika toimub ettevõtetes.

Õpitakse puidu ja puidupõhistest materjalidest toodete valmistamist; puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilist ja lõiketöötlemist tööpinkidel; toorikute, detailide või toodete lõiketöötlemist käsitööriistadega; puidu ja puidupõhistest materjalidest detailide ja toodete viimistlemist; mööbli ja puittoodete montaaži ja paigaldamist.

Vaata ka õppekava>link opens on new page

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsükliõppes kaks korda kuus N–L kell 8.30–17.30

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>link opens on new page

Kaugemalt tulijal on võimalus elada õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Töövõimalused

Tislerid töötavad mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Samuti väikelaevaehitusettevõtetes jahtide jm veesõidukite sisustuselementide valmistajate ning paigaldajatena.

Loe rohkem ametite andmebaasist>link opens on new page

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

  • Kui erialale on vabu kohti, algab lisavastuvõtt 01.07.2024

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

  • Motivatsioonikiri
  • Vestlus
  • Motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste alusel koostatakse pingerida.

Esita sisseastumisavaldus sais.ee>link opens on new page

Avaldatud 17.08.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.