Tekstiilikäsitöö – 2 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõpe Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Põhi- või keskharidus 2 a

NB! Õppetöö viiakse pärast mitme aasta pikkust vaheaega läbi õhtuti ja üle nädala laupäeviti. See sobib päevatööl olevatele saarlastele.

Tekstiilikäsitöö on tarbekunsti valdkonna eriala, kus õpitakse:

 • erinevates tekstiilitöö tehnikates esemete loomist ja valmistamist
 • traditsioonilisi ja kaasaegseid tekstiilkäsitöö võtteid
 • õmblemise põhialuseid

Miks õppida?

 • Kuressaare Ametikoolil on 36 aasta pikkune kogemus rahvakunsti- ja käsitööerialade õpetamisel.
 • Koolil on hästi varustatud õppeklassid ja -töökojad.
 • Disaini- ja tarbekunstiõpilased on ametikoolis sarnaste huvidega kokku hoidev seltskond.
 • Eriala lõpetades saad endale uue põhi- või lisasissetulekuallika ja aitad elus hoida saaremaiseid käsitöötraditsioone.

„Natuke käsitööd oskavad ju kõik, aga meie juures saab õppida palju rohkem, vanu ja uusi tehnikaid. Oluline rõhk on oma kavanditel ja loomingul. Toodete turunduseks ja reklaamiks õpitakse oma töid pildistama. Ilu- ja värvimeelt arendavad  värvusõpetuse ja kompositsiooni tunnid.  Õppekava toetub meie rahvuslikule tekstiilipärandile, õpitud oskusi saab igaüks isikupäraselt edasi arendada.“

Kaie Kesküla, tekstiilikäsitöö õpetaja

„Meile tullakse tekstiilitööd õppima, et saada kätte neid käsitööoskusi, mida vanaemad valdasid, aga nüüd on kadumas. Mõnel on veel vanad kangaspuud seismas ja tahaks nendega midagi teha. Võlub ka oma kätega millegi ilusa tegemise võimalus. Tänapäeval saab ju kõike YouTube'ist ka vaadata, aga inimene vajab ikka seda, et keegi kogemustega inimene oleks kõrval ja aitaks. Mitmete õppijate jaoks on oluline ka võimalus oma toodetega lisaraha teenida.“

Anne Kolk, tekstiilikäsitöö õpetaja

Erialal õpitakse

Omandatakse erinevaid tekstiilitöö tehnikaid – kanga- ja silmuskudumine, tikkimine, heegeldamine, õmblemine jne.

Vaata tekstiilkäsitöö õppijate lõpuprojekte 2021. a>link opens on new page

Vaata õppijate tehtud videot rahvariiete valmistamisest ametikooli 100. juubeliks:

Õpitakse ka käsitööalast ettevõtlust, tekstiilide ajalugu ning kunsti ja disaini alusaineid (joonistamine, kompositsioon, fotograafia jne).

Vaata õppekava>link opens on new page

Vilistlase arvamus

„Olen käsitööd oma hobiks pidanud juba noorusest alates. Vabad hetked sisustasin ikka käsitööd tehes. Olen nii õmmelnud, kudunud, tikkinud, heegeldanud ja palju muud teinud…

Seega andsid õpingud ametikooli tekstiilkäsitöö erialal võimaluse teadlikult omandada ka uusi või siis hoopis vanu võtteid ja oskusi ning teadmisi, et luua oma kätega midagi uut. Arendasin oma kutseoskusi kaheaastase koolituse ajal. Uut õppisin erinevate tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimisel ja kavandite loomisel. Õpingute teises pooles arendasin välja oma lõputöö, Saaremaa erinevate kihelkondade rättide kudumine kangastelgedel.

Nüüd, pärast kutseeksami sooritamist võin öelda, et käsitöö ei ole enam minu jaoks hobi, vaid töö. Olen käsitöö tegija, kes valmistab tekstiile ja tekstiilist esemeid näiteks kangakudumise, kudumise ja rahvarõivaste valmistamisena. Tunnen end hästi, kui minu tööd on hästi õnnestunud, pilkupüüdvad, kestlikud, kannavad edasi meie rahvuslikku pärandit. "

Maret Õunpuu, tekstiilkäsitöö vilistlane

Õppetöö ajad

UUS! Õppetöö viiakse läbi õhtuti (kolmel korral nädalas) ja üle nädala laupäeviti.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Tekstiilkäsitöölised töötavad rahvusliku käsitöö valdkonna ettevõtetes või on FIE-na iseendale töö andjad.

Loe rohkem ametite andmebaasist!link opens on new page

Edasiõppimise võimalused

Peale lõpetamist on võimalus end täiendada teistel ametikooli käsitöö erialadel (nahatöö, keraamika) või jätkata õpinguid kõrg- või rakenduskõrghariduse tasemel käsitöö või käsitöödisainiga seotud erialadel.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

 • Kui erialale on vabu kohti, algab lisavastuvõtt 01.07.2024

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Motivatsioonikiri
 • Vestlus
 • Pingerida kujuneb eelnevalt SAISi üles laetud motivatsioonikirja ja vestluse tulemusel.

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Avaldatud 28.03.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.