Väikeettevõtja – 1,5 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg

5. taseme kutseõpe (kutseeriharidusõpe)

Statsionaarne, koolipõhine – tsükliõpe Keskharidus 1,5 a

Väikeettevõtja eriala annab põhioskused oma ettevõtte loomiseks. Õppijate hulgas on neid, kes on kõrgkooli lõpetamise ja erialase töökogemuse saamise järel kodusaarele tagasi tulnud, et siin endale ise töökoht luua ja rikastada Saaremaa ettevõtlusmaastikku.

Eriala sobib tegusatele ja ettevõtlikele inimestele, kes soovivad olla sõltumatud tööandjast ja sukelduda oma ettevõtte arendamise kaasakiskuvasse maailma.

"Minule andis see eriala palju edasisi töövõimalusi, ning avardas suurel määral minu silmaringi. Koolis sooritatud välispraktika on üks mu senise elu vingeimaid kogemusi ja soovitan seda igaühele. Aitäh, Kuressaare Ametikool!"
Martin Õisnurm, vilistlane
 

Tulin õppima selleks, et teada rohkem äriõigusest, tööandja õigustest ja kuidas välja paista, kui loon oma äri. 

Pean oma töös juhiabina tegema personalitööd ja täitma ohutuse ning muude teemadega seonduvaid dokumente. 

Juba praegu on ametikoolist saadud teadmistest olnud tööl palju kasu.
 
Riina Lapin
väikeettevõtja eriala õppija

Erialal õpitakse

Äriplaani koostamist, raamatupidamise aluseid, turundust jt ärimaailma põhitõdesid. Saadakse julgus oma ettevõte luua, uued sõbrad ja kontaktid.

Õppetöö osaks on õppekäigud ettevõtetesse ja koostöövõrgustikes osalemine.

Lõpetaja saab koos lõputunnistusega ka 5. taseme kutsetunnistuse.

Vaata ka õppekava ja moodulite rakenduskavasid (õpperühm link opens on new pageVE-24Tlink opens on new page)

Parimatel õppijatel on võimalus sooritada praktika välisriikides.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes vastavalt õppetöö graafikule. Õppetsükkel on E–R ja kestab 8.30–16.00

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolislink opens on new page

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Mitmed Tallinnas elavad õppijad on pidanud õppetsüklit kui puhkuseks: saab tulla „mullist“ välja, ummikuteta liikuda, spaas puhata. Kõik on käe-jala juures.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Väikeettevõtja eriala lõpetanud saavad töötada mistahes ettevõttes, aidates kaasa ettevõtte töö korraldusele ja turundustegevusele, neil on esmased oskused asjaajamises, personalitöös ja raamatupidamises. 

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides ettevõtlusega seotud erialadel.

Kuressaare Ametikoolis saab omandatud väikeettevõtja eriala oskusi täiendada raamatupidamise erialal. 

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

  • Kui erialale on vabu kohti, algab lisavastuvõtt 01.07.2024

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

  • Motivatsioonikiri tuleb eelnevalt koostada ja üles laadida sisseastumise infosüsteemi SAIS. Motivatsioonikirja koostamisel ei ole lubatud kasutada AI rakendusi
  • Vestlus
  • Loovülesanne

Motivatsioonikirja, loovülesande ja vestluse tulemustel koostatakse pingerida. Juhul, kui õppida soovijaid on vähem/võrdselt õppekohtade arvuga, moodustatakse pingeread motivatsioonikirja ja vestluse alusel.

Esita sisseastumisavaldus: sais.eelink opens on new page

Avaldatud 14.08.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.