Õppetöö

VÕTA

Ametikoolis õppides saab arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA)


VÕTA eesmärgiks on väärtustada õpilase oskusi ja teadmisi olenemata sellest, millal, kus ja millises vormis need omandati.

Kui oled juba nii mõndagi õppinud oma eelnevas haridus- ja tööelus, siis on Sul võimalus VÕTAt kasutada õpingute osana või kutse taotlemisel.

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;
 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;
 • õppekava vahetamiseks;
 • õppekava täitmisel;
 • kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;
 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA taotlemine

Enne VÕTA protsessi alustamist tuleb kindlasti tutvuda õppekavaga, millel õpid või asud õppima, et saada ülevaade õpingute sisust. Igal moodulil on õpiväljundid, mis õppe lõppedes saavutatakse. Kui oled nendega tutvunud ja tead, et Sinu varasemad teadmised ja oskused lubavad Sul antud väljundeid täita, siis saad esitada VÕTA taotluse.

 • Varasemate õpingute arvestamiseks on Sul vaja kindlasti sellekohast dokumenti (õpitulemuste tõend eelmisest koolist, lõputunnistus, väljavõte õppekavast). Tõendit on vaja ka täiendkoolitusest omandatud teadmiste ja oskuste ülekandmiseks.
 • Töökogemuse arvestamiseks on vajalik eneseanalüüs, mille käigus pead kirjeldama ja suutma tõestada, mida ja kuidas töötamise käigus õppisid. Seda on kõige kergem teha STARR vormi abil.
 • Lisa taotlusele failina kõik olemasolevad dokumendid, mis tõestavad töötamist (tööleping, erinevad töötamise ajal läbitud täiendkoolitused jm).

Parema ülevaate saamiseks vaata VÕTA õpiobjekti http://tartu.archimedes.ee/primus/VOTA/ (Seda õpiobjekti saab avada ainult Microsoft Edge’iga, Google Chrome seda ei ava.)

 

Tutvu VÕTA korraga lehel eeskirjad

STARR vorm (doc)

VÕTA eesmärgiks on väärtustada õpilase oskusi ja teadmisi olenemata sellest, millal, kus ja millises vormis need omandati.

Kui oled juba nii mõndagi õppinud oma eelnevas haridus- ja tööelus, siis on Sul võimalus VÕTAt kasutada õpingute osana või kutse taotlemisel.

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel õppeasutuse poolt seatud vastuvõtutingimuste täitmisel;
 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks;
 • õppekava vahetamiseks;
 • õppekava täitmisel;
 • kutse omistamiseks.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;
 • töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

VÕTA taotlemine

Enne VÕTA protsessi alustamist tuleb kindlasti tutvuda õppekavaga, millel õpid või asud õppima, et saada ülevaade õpingute sisust. Igal moodulil on õpiväljundid, mis õppe lõppedes saavutatakse. Kui oled nendega tutvunud ja tead, et Sinu varasemad teadmised ja oskused lubavad Sul antud väljundeid täita, siis saad esitada VÕTA taotluse.

 • Varasemate õpingute arvestamiseks on Sul vaja kindlasti sellekohast dokumenti (õpitulemuste tõend eelmisest koolist, lõputunnistus, väljavõte õppekavast). Tõendit on vaja ka täiendkoolitusest omandatud teadmiste ja oskuste ülekandmiseks.
 • Töökogemuse arvestamiseks on vajalik eneseanalüüs, mille käigus pead kirjeldama ja suutma tõestada, mida ja kuidas töötamise käigus õppisid. Seda on kõige kergem teha STARR vormi abil.
 • Lisa taotlusele failina kõik olemasolevad dokumendid, mis tõestavad töötamist (tööleping, erinevad töötamise ajal läbitud täiendkoolitused jm).

Parema ülevaate saamiseks vaata VÕTA õpiobjekti http://tartu.archimedes.ee/primus/VOTA/ (Seda õpiobjekti saab avada ainult Microsoft Edge’iga, Google Chrome seda ei ava.)

 

Tutvu VÕTA korraga lehel eeskirjad

STARR vorm (doc)