Mootorsõidukitehnik – 3 a

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe Statsionaarne, koolipõhine – päevaõpe Põhiharidus 3 a

Mootorsõidukitehniku töö sisuks on autode ja haagiste tehnoseisundi kontrollimine, remondivajaduse määramine ning tehnohooldus ja remont. 

Mootorsõidukitehniku töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning kataloogide jt juhendmaterjalide kasutamist.

Vaata autotehniku õppetöökoda virtuaaltuuriga>link opens on new page

Õppijate videod oma erialast

Kuressaare Ametikoolil on:

 • hästi varustatud õppetöökoda diagnostikaseadmete, töövahendite ja tõstukitega.
 • Kool on tunnustatud kutseeksamikeskus. Lõpetajad saavad koolis tasuta sooritada autotehniku kutseeksami, mis tõstab nende väärtust tööandja jaoks.
 • Traditsiooniks on saanud iga-aastased talverallid, kus õpilased võistlevad oma autodega vigursõidus. Igal sügisel leiame Saaremaa Rally osavõtjate nimekirjast kümmekond Kuressaare Ametikooli autoerialade vilistlast.
 • Loe lugu ametikooli vilistlastest, kes rallil mehhaanikutena töötavad>link opens on new page

Ametikooli õpilased on üliedukalt osalenud üleriigilistel kutsevõistlustel:

 • 2016: Kauri Teern, Jaagup Otsa 3. koht, sõiduautotehnikute üle-eestilised kutsevõistlused
 • 2017: Aivo Alas, Kauri Teern, 1. koht, sõiduautotehnikute üle-eestilised kutsevõistlused
 • 2019: Lauri Hõbelaid, 3. koht, Noor Automehaanik
 • 2019: Markus Trave, 1. koht, Noor Meister
 • 2021: Kaarel Käbin, 2. koht, Noor Automehaanik
 • 2021: Kaarel Talistu, 1. koht, Noor Meister

Viimastel aastatel on korduvalt esindatud Eestit ka rahvusvahelistel võistlustel EuroSkills ning Young Car Mechanic.

Vaata õppekava>link opens on new page

Õppetöö ajad

Loe rohkem: 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist>

Töövõimalused

Mootorsõidukitehnik leiab tööd autoteenindustes ja -remondiga tegelevates ettevõtetes.

Loe selle eriala kohta ametite andmebaasist>link opens on new page

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetaja saab nii ameti kui ka keskhariduse.

Mitmed meie lõpetajad on edasi õppima läinud Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus ametikoolide lõpetajatele antakse sarnasele erialale kandideerimisel lisapunkte.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 01.03 - 21.04.2024

Tutvu dokumentide loetelu ja vastuvõtu korraldusega>

Vastuvõtutingimused ja hindamismaatriksid>link opens on new page

Vastuvõetavad erialad ja komisjonid>link opens on new page

 • Kui erialale on vabu kohti, algab lisavastuvõtt 01.07.2024

Õppetöö algus septembris 2024.

Sisseastumiskatsed

 • Test
 • Vestlus
 • Pingeridade koostamisel arvestatakse ka põhikooli lõputunnistuse või 9. klassi hinnetelehe hindeid.

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee>link opens on new page

Avaldatud 16.05.2018. Viimati muudetud 29.05.2024.