Töökohapõhine õpe

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpe toimub ametikooli, õpilase ja tööandja koostöös.


Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö ametikoolis.

Erialad

Spaateenindaja 4. tase (1,5a)

Spaateenindaja eriala õpitakse spaa- ja ilumaailmas töötamiseks vajaminevaid oskusi: maniküür, pediküür, näo- ja kehahoolitsused, massaaž, spaahoolitsused ja spaapakettide koostamine. Õppima asumise eelduseks on põhihariduse olemasolu ja vanus vähemalt 18 a.

Koostööpartnerid: GO Spa, Saaremaa Spaa Hotellid Meri ja Rüütli, Estonia Spa Hotels, Tervise Paradiis, Sanatoorium Tervis jt

Vaata õppekava

 

Abikelner 3. tase (6k)

Abikelneri erialal õpitakse restoraniteeninduse ja toitlustuse aluseid, külmade ja kuumade jookide serveerimist ning suhtlemispsühholoogiat ja klienditeenindust. Õppekava sisaldab kohustuslikku toiduhügieeni koolitust.  Huvi korral võta kooliga ühendust allolevatel kontatktidel!

Koostööpartnerid: KuKuu, Johan Spa Hotel, GOSPA, Arensburg Boutique Hotel & Spa, Grand Rose SPA Hotel, Saaremaa Spa Hotels. 

Vaata õppekava

Hooldustöötaja 3. tase (10k)

Hooldustöötaja erialal õpitakse eakate hooldamist koduhoolduses, üldhooldekodudes ja hooldustöötajana haiglates.

Koostööpartnerid: Kuressaare Haigla SA, AS Hoolekandeteenused, SA Lääne-Saare Hoolekanne jt

Õppekava

Õmbleja (6k)

Kontakttunnid toimuvad Kuressaare Ametikooli õpetajate juhendamisel.

Õmbleja erialal läbitakse järgmised moodulid: töökorralduse alused, õmblustehnika alusõpe, tehnoloogiliste sõlmede õmblemine/omavaheline ühendamine, karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused, praktika. Vaata ka õppekava!

Õppima asumise eeldus: kehtiv tööleping õmblusettevõttega.

Klienditeenindaja kaubanduses 4. tase (10k)

Klienditeenindaja kaubanduses õpib, kuidas pakkuda parimat ostukogemust kliendile. Töö eesmärgiks on kliendi vajaduste kindlaks tegemine ja sobivaima lahenduse pakkumine. Tema tööülesannete hulka kuuluvad kauba vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine ja müügisaali paigutamine; töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; klientide nõustamine kaupade sortimendi, kvaliteedi, hooldamise, kasutamisvõimaluste jms osas ning arveldamine klientidega. 

Eriala annab põhjalikud teadmised hulgi- ja jaekaubandusest, suhtlemis- ja müügipsühholoogiast, klienditeenindusest, müügitööalustest, kaubaõpetusest. Valikainetena on võimalus lisaks õppida erialast inglise- või soome keelt, raamatupidamise aluseid ja e-äri.

Toetused õppijale

Töökohapõhises õppes õppijale laienevad samad toetused, mis statsionaarses õppes õppijatele:

 • Põhitoetus on ühe õppekuu kohta õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks (2018. aastal 60 eurot). Põhitoetust määratakse vastavalt koolis kehtestatud korrale õppekavadel, mille pikkus on üle 6 kuu alates 7. õppekuust.
 • Eritoetust saavad taotleda kõik, kellel ilmnevad õpingute jätkamist takistavad asjaolud (näiteks raske majanduslik olukord).
 • Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda õpilased marsruudil kodu - õppeasutus - kodu tingimusel, et õpilase rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole kooliga samas asulas.

Kuidas õppima tulla? 

Õppima asumiseks saab esitada sisseastumisavalduse ametikooli linna õppehoones tööpäeviti kell 8-17 või veebis.

Sisseastumisdokumendid:

 • Haridust tõendav dokument
 • Foto (saab teha kohapeal)
 • Tervisetõend (abikelneri ja abikoka erialal)

Tagasiside vilistlastelt

Miks asusid õppima töökohapõhisesse õppesse?

„Soovisin saada kutsetunnistust“

„Minu soov oli, et saaksin sellel alal tööd. Mul vedas, kuna sain koheselt ka praktikakoha, kus nüüdseks töötan“

„Leida oma tööalastele küsimustele vastused, saada suuremat enesekindlust, laiendada silmaringi ja teadmisi oma erialal“

Miks soovitaksid töökohapõhist õppevormi teistele?

„Suurepärane võimalus töö kõrvalt ennast täiendada“

„See õpe annab väga tugeva põhja, mille abil saab edasi õppida ning laiendada oma silmaringi ning oskusi“

„Sest tänu sellele sain mina omale huvitava töö, toredad töökaaslased ja kooliaeg oli huvitav“

Ettevõttele

Õpipoisiõpe annab ettevõttele võimaluse oma töötajate koolitamiseks põhitöö kõrvalt. Samuti on see lisakanaliks oma ettevõttesse uute töökäte leidmisel, kes oma erialaseid baasoskusi pidevalt töö kõrvalt täiendavad.

Töökohapõhine õpe toimub kooli vastava kutse- või eriala õppekava alusel, mis on avaldatud kooli veebilehel.

Riikliku koolitustellimuse alusel loodud õppekohtadel töökohapõhises õppes katab kool õppekulud koolis toimuvate perioodide ulatuses, juhendajate koolituse ning juhendajatele makstava juhendamistasu osas.

Samuti tagab kool õppeperioodi jooksul juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast.

Kui soovite oma praeguseid või tulevasi töötajaid koostöös Kuressaare Ametikooliga töökohapõhise õppe raames koolitada või võtta omale tööle õpipoissi, siis võtke ühendust:

Ade Sepp
töökohapõhise õppe koordinaator 
ade.sepp@ametikool.ee
+372 452 4666

Rohkem infot ettevõtetele Innove ja Eesti Tööandjate Keskliidu veebilehel

Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö ametikoolis.

Erialad

Spaateenindaja 4. tase (1,5a)

Spaateenindaja eriala õpitakse spaa- ja ilumaailmas töötamiseks vajaminevaid oskusi: maniküür, pediküür, näo- ja kehahoolitsused, massaaž, spaahoolitsused ja spaapakettide koostamine. Õppima asumise eelduseks on põhihariduse olemasolu ja vanus vähemalt 18 a.

Koostööpartnerid: GO Spa, Saaremaa Spaa Hotellid Meri ja Rüütli, Estonia Spa Hotels, Tervise Paradiis, Sanatoorium Tervis jt

Vaata õppekava

 


Abikelner 3. tase (6k)

Abikelneri erialal õpitakse restoraniteeninduse ja toitlustuse aluseid, külmade ja kuumade jookide serveerimist ning suhtlemispsühholoogiat ja klienditeenindust. Õppekava sisaldab kohustuslikku toiduhügieeni koolitust.  Huvi korral võta kooliga ühendust allolevatel kontatktidel!

Koostööpartnerid: KuKuu, Johan Spa Hotel, GOSPA, Arensburg Boutique Hotel & Spa, Grand Rose SPA Hotel, Saaremaa Spa Hotels. 

Vaata õppekava

Hooldustöötaja 3. tase (10k)

Hooldustöötaja erialal õpitakse eakate hooldamist koduhoolduses, üldhooldekodudes ja hooldustöötajana haiglates.

Koostööpartnerid: Kuressaare Haigla SA, AS Hoolekandeteenused, SA Lääne-Saare Hoolekanne jt

Õppekava

Õmbleja (6k)

Kontakttunnid toimuvad Kuressaare Ametikooli õpetajate juhendamisel.

Õmbleja erialal läbitakse järgmised moodulid: töökorralduse alused, õmblustehnika alusõpe, tehnoloogiliste sõlmede õmblemine/omavaheline ühendamine, karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused, praktika. Vaata ka õppekava!

Õppima asumise eeldus: kehtiv tööleping õmblusettevõttega.

Klienditeenindaja kaubanduses 4. tase (10k)

Klienditeenindaja kaubanduses õpib, kuidas pakkuda parimat ostukogemust kliendile. Töö eesmärgiks on kliendi vajaduste kindlaks tegemine ja sobivaima lahenduse pakkumine. Tema tööülesannete hulka kuuluvad kauba vastuvõtmine, müügiks ettevalmistamine ja müügisaali paigutamine; töökoha ettevalmistamine ja korrashoid; klientide nõustamine kaupade sortimendi, kvaliteedi, hooldamise, kasutamisvõimaluste jms osas ning arveldamine klientidega. 

Eriala annab põhjalikud teadmised hulgi- ja jaekaubandusest, suhtlemis- ja müügipsühholoogiast, klienditeenindusest, müügitööalustest, kaubaõpetusest. Valikainetena on võimalus lisaks õppida erialast inglise- või soome keelt, raamatupidamise aluseid ja e-äri.

Toetused õppijale

Töökohapõhises õppes õppijale laienevad samad toetused, mis statsionaarses õppes õppijatele:

 • Põhitoetus on ühe õppekuu kohta õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks (2018. aastal 60 eurot). Põhitoetust määratakse vastavalt koolis kehtestatud korrale õppekavadel, mille pikkus on üle 6 kuu alates 7. õppekuust.
 • Eritoetust saavad taotleda kõik, kellel ilmnevad õpingute jätkamist takistavad asjaolud (näiteks raske majanduslik olukord).
 • Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda õpilased marsruudil kodu - õppeasutus - kodu tingimusel, et õpilase rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole kooliga samas asulas.

Kuidas õppima tulla? 

Õppima asumiseks saab esitada sisseastumisavalduse ametikooli linna õppehoones tööpäeviti kell 8-17 või veebis.

Sisseastumisdokumendid:

 • Haridust tõendav dokument
 • Foto (saab teha kohapeal)
 • Tervisetõend (abikelneri ja abikoka erialal)

Tagasiside vilistlastelt

Miks asusid õppima töökohapõhisesse õppesse?

„Soovisin saada kutsetunnistust“

„Minu soov oli, et saaksin sellel alal tööd. Mul vedas, kuna sain koheselt ka praktikakoha, kus nüüdseks töötan“

„Leida oma tööalastele küsimustele vastused, saada suuremat enesekindlust, laiendada silmaringi ja teadmisi oma erialal“

Miks soovitaksid töökohapõhist õppevormi teistele?

„Suurepärane võimalus töö kõrvalt ennast täiendada“

„See õpe annab väga tugeva põhja, mille abil saab edasi õppida ning laiendada oma silmaringi ning oskusi“

„Sest tänu sellele sain mina omale huvitava töö, toredad töökaaslased ja kooliaeg oli huvitav“

Ettevõttele

Õpipoisiõpe annab ettevõttele võimaluse oma töötajate koolitamiseks põhitöö kõrvalt. Samuti on see lisakanaliks oma ettevõttesse uute töökäte leidmisel, kes oma erialaseid baasoskusi pidevalt töö kõrvalt täiendavad.

Töökohapõhine õpe toimub kooli vastava kutse- või eriala õppekava alusel, mis on avaldatud kooli veebilehel.

Riikliku koolitustellimuse alusel loodud õppekohtadel töökohapõhises õppes katab kool õppekulud koolis toimuvate perioodide ulatuses, juhendajate koolituse ning juhendajatele makstava juhendamistasu osas.

Samuti tagab kool õppeperioodi jooksul juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast.

Kui soovite oma praeguseid või tulevasi töötajaid koostöös Kuressaare Ametikooliga töökohapõhise õppe raames koolitada või võtta omale tööle õpipoissi, siis võtke ühendust:

Ade Sepp
töökohapõhise õppe koordinaator 
ade.sepp@ametikool.ee
+372 452 4666

Rohkem infot ettevõtetele Innove ja Eesti Tööandjate Keskliidu veebilehel

Töökohapõhine õpe - õpi ja tööta koos meistritega!
Töökohapõhine õpe - õpi ja tööta koos meistritega!