Akadeemiline kalender

2021/2022. õppeaasta


Õppetöö algus

01. september 2021 kell 10.00 avaaktus esmakursuslastele

Teise, kolmanda ja tsükliõppe kursuse õppijatel vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile

Riigikaitselaager kutsekeskhariduse õppe esmakursuslastele 8.–10. septembrini

 

Lõpuaktused

talvine lõpetamine – 18. veebruar 2022 kell 14.00

suvine lõpetamine – 17. juuni 2022 kell 15.00

 

Õppetöö vaheaeg

20. detsember 2021 – 2.01.2022

11. aprill – 17. aprill 2022

 

Õppeaasta lõpetamine 2022

Lõpukursused

 

Talvine lõpetamine

Õpiväljundid ja moodulihinded peavad olema välja pandud hiljemalt 14. veebruaril kell 10.00

Suvine lõpetamine

Õpiväljundid ja moodulihinded peavad olema välja pandud hiljemalt 10. juunil kell 10.00

 

Esimese poolaasta õpitulemused

Järelevastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 28. jaanuaril kell 20.00.

 

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 30.01.2022 kell 23.59

 

Teise poolaasta õpitulemused 

Järelevastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 29. augustil kell 20.00

 

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 31.08.2022

 

Info järelevastamiste/järeltööde toimumise aja ja koha kohta edastavad õpetajad õppeinfosüsteemi kaudu.

 

Vaata õppetöö graafikut Tahvlis (õppetsüklid, praktikad jne)>

Õppetöö algus

01. september 2021 kell 10.00 avaaktus esmakursuslastele

Teise, kolmanda ja tsükliõppe kursuse õppijatel vastavalt õppetöögraafikule ja tunniplaanile

Riigikaitselaager kutsekeskhariduse õppe esmakursuslastele 8.–10. septembrini

 

Lõpuaktused

talvine lõpetamine – 18. veebruar 2022 kell 14.00

suvine lõpetamine – 17. juuni 2022 kell 15.00

 

Õppetöö vaheaeg

20. detsember 2021 – 2.01.2022

11. aprill – 17. aprill 2022

 

Õppeaasta lõpetamine 2022

Lõpukursused

 

Talvine lõpetamine

Õpiväljundid ja moodulihinded peavad olema välja pandud hiljemalt 14. veebruaril kell 10.00


Suvine lõpetamine

Õpiväljundid ja moodulihinded peavad olema välja pandud hiljemalt 10. juunil kell 10.00

 

Esimese poolaasta õpitulemused

Järelevastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 28. jaanuaril kell 20.00.

 

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 30.01.2022 kell 23.59

 

Teise poolaasta õpitulemused 

Järelevastamisel saadud hinded peavad olema e-päevikusse kantud hiljemalt 29. augustil kell 20.00

 

Õppetoetuste hinded fikseeritakse seisuga 31.08.2022

 

Info järelevastamiste/järeltööde toimumise aja ja koha kohta edastavad õpetajad õppeinfosüsteemi kaudu.

 

Vaata õppetöö graafikut Tahvlis (õppetsüklid, praktikad jne)>