Hooldustöötaja töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel>

Erialal õpitakse

Abistamist elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimist, majapidamistööde korraldamist, laste ja perede probleemide märkamist, eakate füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete muutuste mõjude hindamist, erivajadustega inimeste probleemide hindamist ja nendele lahenduste leidmist, suhtlemist, esmaabi andmist.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal.

Õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis Erasmus+ programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud üle 100 hooldustöötaja erialade õppija.

Loe praktikalugu: Eakad on toredad. Välispraktikamuljed Soomest> (2020)

Vaata õppekava>

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsüklitena üks kord kuus neljal koolipäeval. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist>

Edasiõppimisvõimalused

Kuressaare Ametikoolis on võimalik jätkata õpinguid tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Jätkuõppes saab õppida praktikajuhendajaks. 

Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 1.03.2022 kuni 7.08.2022

Suvine vastuvõtt

  • Vastuvõtuküsimustiku täitmine toimub 10.08 kell 10 ruumis Õ207
  • Vestlus toimub 10.08 kell 11 ruumis Õ201
  • Kool kinnitab vastuvõtu tulemused 15.08.2022
  • Õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise hiljemalt 17.08.2022

Õppetöö algus septembris 2022.

Sisseastumiskatsed

  • vastuvõtuküsimustik
  • vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee

Язык
Эстонский
Поле: 
Sotsiaaltöö
Pictures: 
hooldustöötaja Kuressaare Ametikool
hooldustöötaja Kuressaare Ametikool
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
KutseõpeStatsionaarne, koolipõhine – tsükliõpePõhiharidus2 a
Saki järjekord: 
2