Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Erialal õpitakse

Õppekava vastab hooldustöötaja 4. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 4. taseme kutseeksam.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal. Õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis  EL Erasmus+ Programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Õppekava

Õppetöö ajad

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Vaata õppetsükleid 2020/2021 õppeaastal!

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Töövõimalused

Nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvab vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastik vananeb.

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist!

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanu saab Kuressaare Ametikoolis jätkata õpinguid tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Jätkuõppes saab õppida praktikajuhendajaks. 

Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuküsimustiku täitmine 12.08 kell 10 ruumis Õ203
  • Vastuvõtuvestlus 13.08.2020 kell 11 ruumis ÕÕ201
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • vastuvõtuküsimustik
  • vestlus
Язык
Эстонский
Поле: 
Sotsiaaltöö
Pictures: 
hooldustöötaja Kuressaare Ametikool
hooldustöötaja Kuressaare Ametikool
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
KutseõpeStatsionaarne - tsükliõpePõhiharidus2 a
Saki järjekord: 
2