Dokumendid ja vastuvõtu korraldus

Sisseastumisdokumendid

  • isikut tõendav dokument
  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
  • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
  • alaealistel tervisetõend või selle koopia
  • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek

Sisseastumisavalduse ja dokumentide esitamine

  • Avaldust ja dokumente saab esitada tööpäeviti kell 8-17 ametikooli linna õppekompleksis (Kohtu 22/Vallimaa 5a, Kuressaare)
  • Avalduse saab esitada ka elektrooniliselt ametikooli veebilehel, sel juhul tuleb ülejäänud dokumendid esitada hiljemalt vastuvõtuvestluse toimumise päeval.
  • Õppimine on tasuta!
  • Õppijatel on õigus saada toetuseid.
  • Kaugemalt tulijad saavad õppetöö ajal ööbida õpilaskodus.
Dokumentide vastuvõtt Kuressaare Ametikool