Uudised

Isikuteeniduse õppekavadele kvaliteedihindamisel maksimumtulemus 08. jaanuar TaaviTuisk

Sel nädalal jõudis Kuressaare Ametikooli ametlik kinnitus selle kohta, et isikuteeninduse õppekavarühmad said kvaliteedihindamise protsessis maksimaalse tulemuse, see tähendab, et järgmine hindamine toimub kuue aasta pärast. 


Isikuteenindus jaguneb ametikoolis kolme õppekavarühma vahel ning puudutab juuksuri, spaateenindaja, küünetehniku, koka, majutusteenindaja, kelneri ja giidi erialasid. 

„Iluteenindus on töö, mis ei kao niipea. Ma näen, et meil on õpilased, kes tahavad õppida ja õpetajad, kes tahavad õpetada,“ rääkis ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Kätlin Poopuu.

„Kvaliteedihindamine oli esmapilgul hirmutav, aga samas aitas ta mul uue tulijana aru saada, mis on hästi ja mida oleks vaja veel parendada. Hea, kui keegi tehtut kõrvaltvaatajana hindab ja oskab märgata seda, mida ise igapäevatöös võib-olla tähele ei pane.“ Poopuu tänab õpetajaid, õpilasi ja koostööpartnereid, kes kvaliteedihindamisel oma panuse andsid. 

„ Mul on hea meel, et oleme jätkusuutlikud, et suudame hoida sellist taset, mis võimaldab õpet läbi viia ja arendada vastavalt töömaailma vajadustele.  Meil on välja kujunenud tugev koostöövõrgustik, tänu millele saame osaleda mitmetes projektides, osa võtta võistlustest, korraldada pop-up-restorani tööd, kus õpilased võtavad ise vastutuse oma tegemiste eest,“ ütles turismiteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu.

„Turismiõppe valdkonnas töötavad meil oma ala meistrid-praktikud, tänu kellele oleme õpetanud juba neli aastat giide. Eriala on jätkusuutlik, sest seda eriala tullakse õppima isegi väljastpoolt Saaremaad – järelikult õpetame hästi. Suur kummardus, kes aitasid kvaliteedihindamise aruande koostamisel ning turimiteenuste õppesuunas panustavatele õpetajatele ja õpilastele,“ sõnas Tamsalu.

Kvaliteedihindamise protsessi juhib SA Archimedes koosseisus olev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Kvaliteedihindamise käigus viidi ametikoolis läbi õppekavarühmade sisehindamine ja koostati sisehindamisaruanne. Seejärel võõrustati 6-liikmelist hindamiskomisjoni, kuhu kuulusid nii õppetöö eksperdid kui ka töömaailma esindajad. 

Isikuteenindus jaguneb ametikoolis kolme õppekavarühma vahel ning puudutab juuksuri, spaateenindaja, küünetehniku, koka, majutusteenindaja, kelneri ja giidi erialasid. 

„Iluteenindus on töö, mis ei kao niipea. Ma näen, et meil on õpilased, kes tahavad õppida ja õpetajad, kes tahavad õpetada,“ rääkis ametikooli sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Kätlin Poopuu.

„Kvaliteedihindamine oli esmapilgul hirmutav, aga samas aitas ta mul uue tulijana aru saada, mis on hästi ja mida oleks vaja veel parendada. Hea, kui keegi tehtut kõrvaltvaatajana hindab ja oskab märgata seda, mida ise igapäevatöös võib-olla tähele ei pane.“ Poopuu tänab õpetajaid, õpilasi ja koostööpartnereid, kes kvaliteedihindamisel oma panuse andsid. 


„ Mul on hea meel, et oleme jätkusuutlikud, et suudame hoida sellist taset, mis võimaldab õpet läbi viia ja arendada vastavalt töömaailma vajadustele.  Meil on välja kujunenud tugev koostöövõrgustik, tänu millele saame osaleda mitmetes projektides, osa võtta võistlustest, korraldada pop-up-restorani tööd, kus õpilased võtavad ise vastutuse oma tegemiste eest,“ ütles turismiteeninduse õppesuuna juhtõpetaja Ülle Tamsalu.

„Turismiõppe valdkonnas töötavad meil oma ala meistrid-praktikud, tänu kellele oleme õpetanud juba neli aastat giide. Eriala on jätkusuutlik, sest seda eriala tullakse õppima isegi väljastpoolt Saaremaad – järelikult õpetame hästi. Suur kummardus, kes aitasid kvaliteedihindamise aruande koostamisel ning turimiteenuste õppesuunas panustavatele õpetajatele ja õpilastele,“ sõnas Tamsalu.

Kvaliteedihindamise protsessi juhib SA Archimedes koosseisus olev Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Kvaliteedihindamise käigus viidi ametikoolis läbi õppekavarühmade sisehindamine ja koostati sisehindamisaruanne. Seejärel võõrustati 6-liikmelist hindamiskomisjoni, kuhu kuulusid nii õppetöö eksperdid kui ka töömaailma esindajad.