Uudised

Чекаємо на прибувших до Естонії біженців для адаптованого ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 25. mai TaaviTuisk

Курессаарське професійне училище пропонує надання біженцям з України необхідної підготовки для вступу до закладу професійного навчання або виходу на ринок праці, первинної психологічної підтримки та інформації щодо можливостей кар’єри та навчання.


Чекаємо на прибувших до Естонії біженців для адаптованого ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Навчання є гнучким та дозволяє враховувати потреби, здібності та інтереси конкретного учня. Тривалість курсу становить біля 6 місяців. Протягом цього часу можна вивчати естонську мову та культуру, отримати інформацію щодо роботи та можливостей навчання в Курессаарське професійне училище та пройти стажування за 2–3 спеціальностями. Для подолання мовного бар’єру, група користуватиметься підтримкою особи, що володіє російською та англійською мовами. Курс підходить для молоді різного віку і не вимагає базової освіти.

 • До весняної групи Ви можете приєднатися в будь-який час. Ми пропонуємо психологічну підтримку, адаптацію до місцевої мови та культури (навчання в класі, екскурсії до музеїв, майстер-класи та поїздки), підтримку щодо продовження та планування процесу навчання.
 • Група, яка розпочинає роботу у вересні, призначена для тих, хто не володіє естонською мовою, і пропонує більш ретельне та систематичне вивчення мови протягом року.

Для учасників курсу поширюються всі пільги учнів: шкільний обід, компенсація витрат на проїзд, спеціальна допомога. Мається можливість користування шкільною бібліотекою, та комп’ютерними класами, проживання в шкільному гуртожитку.

--

RUS: Курессаареское профессиональное училище предлагает беженцам из Украины необходимую подготовку для начала профессионального обучения или трудовой жизни, первоначальную психологическую поддержку, а также информацию о возможностях карьеры и обучения.

Мы ждем беженцев, прибывших в Эстонию для прохождения адаптированного ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. Обучение является гибким и основано на потребностях, способностях и интересах конкретного учащегося. Продолжительность курса – до 6 месяцев, в течение которого вы можете изучить эстонский язык и культуру, получить информацию о возможностях работы и учебы в Курессаареском профессиональном училище и пройти стажировку по 2–3 специальностям. Для преодоления языкового барьера группу поддерживает опорное лицо, владеющее русским и английским языком. Курс подходит для молодых людей разного возраста и не требует основного образования.

 • K весенней группе вы можете присоединиться в любой момент. Мы предлагаем психологическую поддержку, адаптацию к местному языку и культуре (аудиторное обучение, экскурсии по музеям, семинары и экскурсии), поддержку в продолжении и планировании учебного пути.
 • Группа, которая стартует в сентябре, предназначена в более широком плане для не говорящих на эстонском языке, предлагая более тщательное и систематическое языковое обучение в течение всего года.

Для участников курсa распространяются все льготы учеников: школьный обед, компенсация проезда, специальное пособие. Есть возможность пользоваться школьной библиотекой, компьютерными классами, жить в школьном общежитии.

Дополнительная информация katlin.poopuu@ametikool.ee или anne.rand@ametikool.ee или позвонив 5333 2661

--

EST: Kuressaare Ametikool pakub Ukrainast saabunud  põgenikele kutseõppesse või tööellu sisenemiseks vajalikku ettevalmistust, esmast psühholoogilist tuge ning infot karjääri- ja õppimisvõimaluste kohta.

Ootame Eestisse saabunud põgenikke kohandatud KUTSEVALIKU ÕPPESSE. Õpe on paindlik ning lähtub konkreetse õppija vajadustest, võimetest ja huvidest. Kursuse kestus on kuni 6 kuud, mil saab õppida eesti keelt ja kultuuri, infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta Kuressaare Ametikoolis ning käia praktikal 2–3 erialal. Keelebarjääri ületamiseks toetab gruppi vene ja inglise keelt kõnelev tugiisik. Kursus sobib erinevas vanuses noortele ja põhihariduse nõuet ei ole.

 • Kevadise grupiga saab liituda igal ajal. Pakume psühholoogilist tuge, kohanemist kohaliku keele ja kultuuriga (õpe klassiruumis, ekskursioonid muuseumidesse, töötoad ja väljasõidud), tuge õpitee jätkamisel ja kavandamisel.
 • Septembris alustav grupp on mõeldud eesti keele mitteoskajatele laiemalt, pakkudes lisaks põhjalikumat ja süsteemsemat keeleõpet terve aasta vältel.

Kursusel osalejatele laienevad kõik õppijatele ettenähtud soodustused: koolilõuna,  sõidukompensatsioon, eritoetus. Võimalus on kasutada kooli raamatukogu, arvutiklasse, elada kooli õpilaskodus.

Lisainfo katlin.poopuu@ametikool.ee või anne.rand@ametikool.ee

Прочитайте газетну історію: Kuressaare Ametikool открыла двери для украинских беженцев>

Чекаємо на прибувших до Естонії біженців для адаптованого ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Навчання є гнучким та дозволяє враховувати потреби, здібності та інтереси конкретного учня. Тривалість курсу становить біля 6 місяців. Протягом цього часу можна вивчати естонську мову та культуру, отримати інформацію щодо роботи та можливостей навчання в Курессаарське професійне училище та пройти стажування за 2–3 спеціальностями. Для подолання мовного бар’єру, група користуватиметься підтримкою особи, що володіє російською та англійською мовами. Курс підходить для молоді різного віку і не вимагає базової освіти.

 • До весняної групи Ви можете приєднатися в будь-який час. Ми пропонуємо психологічну підтримку, адаптацію до місцевої мови та культури (навчання в класі, екскурсії до музеїв, майстер-класи та поїздки), підтримку щодо продовження та планування процесу навчання.
 • Група, яка розпочинає роботу у вересні, призначена для тих, хто не володіє естонською мовою, і пропонує більш ретельне та систематичне вивчення мови протягом року.

Для учасників курсу поширюються всі пільги учнів: шкільний обід, компенсація витрат на проїзд, спеціальна допомога. Мається можливість користування шкільною бібліотекою, та комп’ютерними класами, проживання в шкільному гуртожитку.

--

RUS: Курессаареское профессиональное училище предлагает беженцам из Украины необходимую подготовку для начала профессионального обучения или трудовой жизни, первоначальную психологическую поддержку, а также информацию о возможностях карьеры и обучения.

Мы ждем беженцев, прибывших в Эстонию для прохождения адаптированного ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. Обучение является гибким и основано на потребностях, способностях и интересах конкретного учащегося. Продолжительность курса – до 6 месяцев, в течение которого вы можете изучить эстонский язык и культуру, получить информацию о возможностях работы и учебы в Курессаареском профессиональном училище и пройти стажировку по 2–3 специальностям. Для преодоления языкового барьера группу поддерживает опорное лицо, владеющее русским и английским языком. Курс подходит для молодых людей разного возраста и не требует основного образования.

 • K весенней группе вы можете присоединиться в любой момент. Мы предлагаем психологическую поддержку, адаптацию к местному языку и культуре (аудиторное обучение, экскурсии по музеям, семинары и экскурсии), поддержку в продолжении и планировании учебного пути.
 • Группа, которая стартует в сентябре, предназначена в более широком плане для не говорящих на эстонском языке, предлагая более тщательное и систематическое языковое обучение в течение всего года.

Для участников курсa распространяются все льготы учеников: школьный обед, компенсация проезда, специальное пособие. Есть возможность пользоваться школьной библиотекой, компьютерными классами, жить в школьном общежитии.

Дополнительная информация katlin.poopuu@ametikool.ee или anne.rand@ametikool.ee или позвонив 5333 2661

--

EST: Kuressaare Ametikool pakub Ukrainast saabunud  põgenikele kutseõppesse või tööellu sisenemiseks vajalikku ettevalmistust, esmast psühholoogilist tuge ning infot karjääri- ja õppimisvõimaluste kohta.

Ootame Eestisse saabunud põgenikke kohandatud KUTSEVALIKU ÕPPESSE. Õpe on paindlik ning lähtub konkreetse õppija vajadustest, võimetest ja huvidest. Kursuse kestus on kuni 6 kuud, mil saab õppida eesti keelt ja kultuuri, infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta Kuressaare Ametikoolis ning käia praktikal 2–3 erialal. Keelebarjääri ületamiseks toetab gruppi vene ja inglise keelt kõnelev tugiisik. Kursus sobib erinevas vanuses noortele ja põhihariduse nõuet ei ole.

 • Kevadise grupiga saab liituda igal ajal. Pakume psühholoogilist tuge, kohanemist kohaliku keele ja kultuuriga (õpe klassiruumis, ekskursioonid muuseumidesse, töötoad ja väljasõidud), tuge õpitee jätkamisel ja kavandamisel.
 • Septembris alustav grupp on mõeldud eesti keele mitteoskajatele laiemalt, pakkudes lisaks põhjalikumat ja süsteemsemat keeleõpet terve aasta vältel.

Kursusel osalejatele laienevad kõik õppijatele ettenähtud soodustused: koolilõuna,  sõidukompensatsioon, eritoetus. Võimalus on kasutada kooli raamatukogu, arvutiklasse, elada kooli õpilaskodus.

Lisainfo katlin.poopuu@ametikool.ee või anne.rand@ametikool.ee

Прочитайте газетну історію: Kuressaare Ametikool открыла двери для украинских беженцев>