Uudised

Täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele 12. august TaaviTuisk

Kuressaare Ametikool võtab kuni 8. septembrini vastu sooviavaldusi õppimiseks nendele erialadele, kus on vabu õppekohti.


„Tervikuna läks sellesuvine vastuvõtt korda, avaldusi esitati oluliselt rohkem, kui mullu,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand. „Mõne eriala vastu oli väga suur huvi, teise vastu jälle väiksem ja seetõttu on lisavõimalus nendel noortel või täiskasvanutel, kes veel soovivad septembrist uusi oskusi omandama asuda.“

Põhihariduse järgsetes kutsekeskhariduse õpperühmades

Lõpetaja omandab nii ameti kui ka keskhariduse.

Lihtsustatud õppes

Tsükli- ja õhtuõppes

Töökohapõhises õppes

Vastavalt sellele, kuidas kohad täituvad, uuendatakse loetelu jooksvalt kooli veebilehel kuni 8. septembrini. Lisainfot saab telefonil 452 4600.

Sisseastumisavaldusi võetakse vastu tööpäeviti kuni 8. septembrini ametikooli linna õppehoones. 

Esita sisseastumisavaldus siin!

Kokku esitati sel aastal Kuressaare Ametikoolis õppimiseks 437 sisseastumisavaldust.

Kõige rohkem avaldusi esitati küünetehniku erialale (38). Tsükliõppe erialadest olid populaarsed veel ärikorralduse spetsialist (29) ja lapsehoidja (26).

Kutsekeskharidusõppe erialadest soovitakse kõige enam õppida kujundusgraafikuks (25), noorem tarkvaraarendajaks (23) ja väikelaevaehitajaks (16). Huvi vähesuse tõttu ei saa ametikool avada kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse õpperühma.

Teisipäevast neljapäevani korraldatakse ametikoolis sisseastumisvestlused ja –katsed.

„Tervikuna läks sellesuvine vastuvõtt korda, avaldusi esitati oluliselt rohkem, kui mullu,“ rääkis ametikooli direktor Neeme Rand. „Mõne eriala vastu oli väga suur huvi, teise vastu jälle väiksem ja seetõttu on lisavõimalus nendel noortel või täiskasvanutel, kes veel soovivad septembrist uusi oskusi omandama asuda.“

Põhihariduse järgsetes kutsekeskhariduse õpperühmades

Lõpetaja omandab nii ameti kui ka keskhariduse.

Lihtsustatud õppes

Tsükli- ja õhtuõppes

Töökohapõhises õppes

Vastavalt sellele, kuidas kohad täituvad, uuendatakse loetelu jooksvalt kooli veebilehel kuni 8. septembrini. Lisainfot saab telefonil 452 4600.

Sisseastumisavaldusi võetakse vastu tööpäeviti kuni 8. septembrini ametikooli linna õppehoones. 

Esita sisseastumisavaldus siin!

Kokku esitati sel aastal Kuressaare Ametikoolis õppimiseks 437 sisseastumisavaldust.

Kõige rohkem avaldusi esitati küünetehniku erialale (38). Tsükliõppe erialadest olid populaarsed veel ärikorralduse spetsialist (29) ja lapsehoidja (26).

Kutsekeskharidusõppe erialadest soovitakse kõige enam õppida kujundusgraafikuks (25), noorem tarkvaraarendajaks (23) ja väikelaevaehitajaks (16). Huvi vähesuse tõttu ei saa ametikool avada kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse õpperühma.

Teisipäevast neljapäevani korraldatakse ametikoolis sisseastumisvestlused ja –katsed.