Uudised

TÄIENDATUD: Ametikooli õppetöö jätkub 14. detsembrist distantsõppel 09. detsember TaaviTuisk

10. detsembri pärastlõunal korraldatud nõukogu erakorralisel e-koosolekul arutati distantsõppele üleminekut järgmisel nädalal.


 • Eesmärk on järgida valitsuse korraldust vähendada igapäevaseid kontakte.
 • Õppetöö, mida saab läbi viia distantsõppes, läheb üle distantsõppele. Sh üldõpingud kutsekeskhariduse erialal.
 • Tunniplaani on juba asutud distantsõppele sobivamaks kohandama.
 • Eilse infoga võrreldes leevendati piiranguid praktilisele õppele: sellest tulenevalt viiakse järgmisel nädalal läbi praktilist õppetööd koolis osadele õpperühmadele.
  • Kohustuslik on õppijaid hajutada ja järgida 2+2 reeglit.
  • Kohustuslik on praktilises õppes kanda maske.
 • Praktilise õppe hajutamist puudutava info ja graafikud edastava õppijatele juhtõpetajad või rühmajuhatajad.
 • Giidi õpperühmad saavad viia läbi õuesõpet.
 • Läbi võib viia personaalseid konsultatsioone ja järelvastamisi.
 • Õpilaskodu jääb avatuks.
 • Õpilastele pakutakse hommikuputru.
 • Õpilastele ja töötajatele pakutakse lõunasööki kohvikutes. Linna õppekompleksi restoranisaali kasutame lõunastajate hajutamiseks.
 • Valmistatakse ette arvutid, mida õppijatele distantsõppes osalemiseks laenutada. Laenutamine toimub koostöös juhtõpetajate ja rühmajuhatajatega. Laenutamine viiakse läbi raamatukogu kaudu, laenutus fikseeritakse raamatukogu infosüsteemis RIKSWEB.
 • Nõukogu kohtub uuesti korralisel e-koosolekul esmaspäeva pärastlõunal.
 • Eesmärk on järgida valitsuse korraldust vähendada igapäevaseid kontakte.
 • Õppetöö, mida saab läbi viia distantsõppes, läheb üle distantsõppele. Sh üldõpingud kutsekeskhariduse erialal.
 • Tunniplaani on juba asutud distantsõppele sobivamaks kohandama.
 • Eilse infoga võrreldes leevendati piiranguid praktilisele õppele: sellest tulenevalt viiakse järgmisel nädalal läbi praktilist õppetööd koolis osadele õpperühmadele.
  • Kohustuslik on õppijaid hajutada ja järgida 2+2 reeglit.
  • Kohustuslik on praktilises õppes kanda maske.
 • Praktilise õppe hajutamist puudutava info ja graafikud edastava õppijatele juhtõpetajad või rühmajuhatajad.
 • Giidi õpperühmad saavad viia läbi õuesõpet.
 • Läbi võib viia personaalseid konsultatsioone ja järelvastamisi.
 • Õpilaskodu jääb avatuks.
 • Õpilastele pakutakse hommikuputru.
 • Õpilastele ja töötajatele pakutakse lõunasööki kohvikutes. Linna õppekompleksi restoranisaali kasutame lõunastajate hajutamiseks.
 • Valmistatakse ette arvutid, mida õppijatele distantsõppes osalemiseks laenutada. Laenutamine toimub koostöös juhtõpetajate ja rühmajuhatajatega. Laenutamine viiakse läbi raamatukogu kaudu, laenutus fikseeritakse raamatukogu infosüsteemis RIKSWEB.
 • Nõukogu kohtub uuesti korralisel e-koosolekul esmaspäeva pärastlõunal.