Sisseastumine

Töökohapõhine õpe

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpe toimub ametikooli, õpilase ja tööandja koostöös.

Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö ametikoolis.

Erialad

Spaateenindaja 4. tase (1,5a)

Spaateenindaja eriala õpitakse spaa- ja ilumaailmas töötamiseks vajaminevaid oskusi: maniküür, pediküür, näo- ja kehahoolitsused, massaaž, spaahoolitsused ja spaapakettide koostamine. Õppima asumise eelduseks on põhihariduse olemasolu ja vanus vähemalt 18 a. Vaata õppekava

Abikelner 3. tase (6k)

Abikelneri erialal õpitakse restoraniteeninduse ja toitlustuse aluseid, külmade ja kuumade jookide serveerimist ning suhtlemispsühholoogiat ja klienditeenindust. Õppekava sisaldab kohustuslikku toiduhügieeni koolitust.  Huvi korral võta kooliga ühendust allolevatel kontatktidel!

Koostööpartnerid: KuKuuJohan Spa HotelGOSPA, Arensburg Boutique Hotel & SpaGrand Rose SPA HotelSaaremaa Spa Hotels

Vaata õppekava

Hooldustöötaja 3. tase (10k)

Hooldustöötaja erialal õpitakse eakate hooldamist koduhoolduses, üldhooldekodudes ja hooldustöötajana haiglates. Õppekava

Õmbleja (6k)

Kontakttunnid toimuvad Kuressaare Ametikooli õpetajate juhendamisel.

Õmbleja erialal läbitakse järgmised moodulid: töökorralduse alused, õmblustehnika alusõpe, tehnoloogiliste sõlmede õmblemine/omavaheline ühendamine, karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused, praktika. Vaata ka õppekava!

Õppima asumise eeldus: kehtiv tööleping õmblusettevõttega.

Toetused õppijale

Töökohapõhises õppes õppijale laienevad samad toetused, mis statsionaarses õppes õppijatele:

  • Põhitoetus on ühe õppekuu kohta õpilasele antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks (2018. aastal 60 eurot). Põhitoetust määratakse vastavalt koolis kehtestatud korrale õppekavadel, mille pikkus on üle 6 kuu alates 7. õppekuust.
  • Eritoetust saavad taotleda kõik, kellel ilmnevad õpingute jätkamist takistavad asjaolud (näiteks raske majanduslik olukord).
  • Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda õpilased marsruudil kodu - õppeasutus - kodu tingimusel, et õpilase rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole kooliga samas asulas.

Kuidas õppima tulla? 

Õppima asumiseks saab esitada sisseastumisavalduse ametikooli linna õppehoones tööpäeviti kell 8-17 või veebis.

Sisseastumisdokumendid:

  • Haridust tõendav dokument
  • Foto (saab teha kohapeal)
  • Tervisetõend (abikelneri ja abikoka erialal)

Ettevõttele

Õpipoisiõpe annab ettevõttele võimaluse oma töötajate koolitamiseks põhitöö kõrvalt. Samuti on see lisakanaliks oma ettevõttesse uute töökäte leidmisel, kes oma erialaseid baasoskusi pidevalt töö kõrvalt täiendavad.

Töökohapõhine õpe toimub kooli vastava kutse- või eriala õppekava alusel, mis on avaldatud kooli veebilehel.

Riikliku koolitustellimuse alusel loodud õppekohtadel töökohapõhises õppes katab kool õppekulud koolis toimuvate perioodide ulatuses, juhendajate koolituse ning juhendajatele makstava juhendamistasu osas.

Samuti tagab kool õppeperioodi jooksul juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast.

Kui soovite oma praeguseid või tulevasi töötajaid koostöös Kuressaare Ametikooliga töökohapõhise õppe raames koolitada või võtta omale tööle õpipoissi, siis võtke ühendust:

Karola Sepp
töökohapõhise õppe koordinaator 
karola.sepp [at] ametikool.ee 
+372 5340 7818

Rohkem infot ettevõtetele Innove ja Eesti Tööandjate Keskliidu veebilehel

Hooldustöötaja Kuressaare Ametikool
Hooldustöötajate õppetund
Töökohapõhine õpe - õpi ja tööta koos meistritega!
Töökohapõhine õpe - õpi ja tööta koos meistritega!