Sisseastumine

26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Kutseharidus on täiskasvanute hulgas iga aastaga järjest populaarsemaks saamas. Kuressaare Ametikoolis on juba mitu aastat tsükliõppes rohkem õppijaid kui päevaõppes. 2020/21 õppeaastal on 61% õppijaist 20-aastased ja vanemad.

Kutsearidus täiskasvanutele - õppijate vanus Kuressaare Ametikoolis

Õppijaid on vanuses kuni 71 aastat.

Loe siit, miks tasub Eesti kutsekoolide hulgast valida just Kuressaare Ametikool, kuhu täiskasvanuna kutseharidust omandama tulla.


Kutseharidus täiskasvanutele tsükliõppes Kuressaare Ametikoolis. Noorem tarkvaraarendajata IT õpe.

Lai erialade valik

 • Kuressaare Ametikoolis on pikk nimekiri tsükliõppe erialasid, mis sobivad tööl käivale inimesele. Tsükliõpe on ametikoolis kasutatav termin sõnale "kaugõpe." Omandatakse kutseharidus.
 • Ametikoolis õpetatavates valdkondades on mitmeid erialasid. Sellega suurenevad võimalused jätkuõppeks. Kui lõpetamise järel on soov edasi õppida, siis saab seda teha nii ametikoolis, teistes kutsekoolides kui ka kõrgkoolides.

Uus hingamine

 • Uued oskused annavad võimaluse karjääripöördeks ja leida endale hingelähedane professionaalne karjäär. Kutseharidus annab võimaluse teha teoks unistused õppida selgeks uued praktilised oskused.
 • Uus eriala annab võimaluse lisateenistuseks või uue ja tasuvama töö leidmiseks ning aitab kasvatada enesekindlust. Ametikooli lõpetamine on saavutus, mille üle uhkust tunda.
 • Ametikooli tulek aitab tulla rutiinist välja ja saada uut hingamist igapäevaellu: võimaluse laiendada oma tutvusringkonda ja saada uusi vestlusteemasid, millest tuttavatega rääkida.

Paindlikkus

Mööblirestauraatori eriala kaugõpe Kuressaare Ametikoolis

Ametikoolil on 20 a pikkune kogemus kutsehariduse õpetamisel täiskasvanuile: arvestame sellega, et inimesel on koolile lisaks töö, pere ja muu elu.

 • Iseseisvaid töid tuleb õppetsüklite vahel teha, aga jälgime, et nende maht ei kasvaks üle jõu käivaks.
 • Õppetsüklite ajad on pikalt ette teada. Nii on võimalik koolitööd oma muu eluga sobitada.
 • Mõistame, kui täiskasvanud õppija eelmine koolikogemus jääb aastate taha. Õpetajad ja rühmajuhatajad töötavad selle nimel, et õppimisega taasalustamine oleks sujuv ja turvaline. Õppijal on koolipoolne tugi ja toetus, et eriala edukalt lõpetada ning kutseharidus omandada.

Kaasaegne ja praktiline õppimine

 • Kutseharidus on kaasaegne ja praktiline. Õpetajad on eriala professionaalid. Kasutatakse tänapäevaseid aktiivõppemeetodeid, tehakse õppeprojekte. Õppetöö on „käed-külge“.
 • Ametikooli õppevahendid, arvutipark, tarkvara ja töökodades/õppeköökides/salongides kasutatavad seadmed on tänapäevasel tasemel.
 • Õppetöö sisuline tase, eriti 5. taseme õppekavadel, on võrreldav rakenduskõrgharidusega.
 • Lõpetaja saab diplomi koos kutsetunnistusega. Õppimine on tasuta.
 • Suur hulk õppeülesandeid sooritatakse rühmatöödena. See võimaldab üksteiselt ja üksteise kogemustest õppida.
 • Õppetöö raames tehakse praktilisi projekte reaalsetele klientidele. Arenevad erialaoskused, kasvavad erialane kogemus ja enesekindlus.
 • Teoreetilise materjali õppimise osakaal on väiksem kui üldharidus- või kõrgkoolides.
 • Täiskasvanute õppetöös hinnatakse enamasti skaalal „arvestatud“-„mittearvestatud“. Numbrilisi hindeid pigem ei panda.
 • Õppekavas on arvutiõpetus. Kui õppija arvutioskus on kasin, aitab see kooliülesannetega paremini hakkama saada ja arendada seda elus olulist oskust.
Sigrid Osa, Kuressaare Ametikooli täiskasvanud kutsehariduse õppija

"Meil on rühmas hästi erinevad vanusegrupid. 20-sed, 55-sed ja vahepealsed ka. See annab palju juurde, kui kõik räägivad oma muljetest või kogemusest. Grupitöödes tuleb väga hästi välja, mida keegi oskab või mis on kellegi kogemus. Meil on üksteiselt hästi palju õppida. Vanematelt elukogemus ja noorematelt hästi värsked ideed.

Mulle meeldib väga, kuidas ametikool on leidnud omale nii ägedad õpetajad. Vahel mõtlen, et kuskohast need inimesed tulevad siia või mis neid siia toob. See vist on ikkagi see, et sa kasvatad endale järglasi, et peale sind on ka keegi, kes oskab. Mulle tundub, et kui sa lähed tänapäeval meistri juurde, siis nii naljalt ei taha keegi sulle oma asju välja rääkida. On väga äge, kuidas siia ametikooli on leitud õpetajad, kes pole kitsid oma elukogemuse jagamisel."

Sigrid Osa
Stilisti eriala õppija

Arendav praktika

 • Praktika ettevõtetes annab võimaluse koolis õpitut kinnistada ja avardada silmaringi ja laiendada erialast kontaktide võrgustikku.
 • Ametikool pakub võimalust sooritada praktika välisriikides. Erasmus programm tasub õppijate sõidu- ja elamiskulud.

Sõbralik õhkkond

 • Ametikooli õhkkond on sõbralik ja hooliv.
restorani-buffee-kuressaare-ametikoolis Koolipäeva osaks on ka maitsev lõuna koos rühmakaaslastega ametikooli restoranis või kohvikus ning ühine käik kohviautomaadi juurde vahetunnis.
 • Ametikooli igapäevaelus kaasa löömine, üritustel osalemine on täiskasvanud õppija jaoks võimalus, mitte kohustus.

Toetused ja soodustused

 • Õppijatel on võimalik taotleda põhitoetust (stipendiumi). Raske majandusliku olukorra puhul saab taotleda eritoetust. Õppijatel on Haigekassa kindlustus.
 • Osadel kutsehariduse erialadel saab õppimiseks lisatoetust Töötukassa  „Tööta ja õpi“ rahastusel. Õpingute ajal saab võtta tasustatud õppepuhkust.
 • Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse ühistranspordi sõidukulud. Õppetsüklite ajal saab elada ametikooli õpilaskodus. Õppetsüklite ajad algavad mitmel erialal nii, et mandrilt on võimalik kohale jõuda sama päeva hommikul.
Õppima tullakse kõikidest Eesti maakondadest - nii päevane kui kutseõpe

Kuressaare Ametikooli tullakse õppima kõikidest Eesti maakondadest. Kaugemalt tulijatele teeb koolis käimise rahaliselt lihtsamaks ühistranspordipiletite kompenseerimine.

Kutsehariduse erialade nimekiri täiskasvanutele 2021. a

Noorem tarkvaraarendaja

Raamatupidaja

Ärikorralduse spetsialist

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

Mööblirestauraator

Väikelaevaehitaja

Keraamikaesemete valmistaja

Kujundaja (interaktiivse graafika kujundaja, töökohapõhine)

Kujundaja (interaktiivse graafika kujundaja)

Bussijuht

Veoautojuht

Kondiiter

Kokk

Spaateenindaja

Küünetehnik

Hooldustöötaja

Lapsehoidja

Tegevusjuhendaja

Juuksur

Giid (loodusgiid) 

Müügiesindaja UUS ERIALA!

Nahkkäsitöö valmistaja UUS JÄTKUÕPPE ERIALA!

Enne, kui sa lähed..

Kuressaare Ametikoolis saab õppida ka päevases õppes pärast põhikooli. Omandatakse kutsekeskharidus e amet ja keskharidus korraga.

Loe rohkem: 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist

Kutseharidus täiskasvanutele tsükliõppes Kuressaare Ametikoolis. Noorem tarkvaraarendajata IT õpe.

Lai erialade valik

 • Kuressaare Ametikoolis on pikk nimekiri tsükliõppe erialasid, mis sobivad tööl käivale inimesele. Tsükliõpe on ametikoolis kasutatav termin sõnale "kaugõpe." Omandatakse kutseharidus.
 • Ametikoolis õpetatavates valdkondades on mitmeid erialasid. Sellega suurenevad võimalused jätkuõppeks. Kui lõpetamise järel on soov edasi õppida, siis saab seda teha nii ametikoolis, teistes kutsekoolides kui ka kõrgkoolides.

Uus hingamine

 • Uued oskused annavad võimaluse karjääripöördeks ja leida endale hingelähedane professionaalne karjäär. Kutseharidus annab võimaluse teha teoks unistused õppida selgeks uued praktilised oskused.
 • Uus eriala annab võimaluse lisateenistuseks või uue ja tasuvama töö leidmiseks ning aitab kasvatada enesekindlust. Ametikooli lõpetamine on saavutus, mille üle uhkust tunda.
 • Ametikooli tulek aitab tulla rutiinist välja ja saada uut hingamist igapäevaellu: võimaluse laiendada oma tutvusringkonda ja saada uusi vestlusteemasid, millest tuttavatega rääkida.

Paindlikkus

Mööblirestauraatori eriala kaugõpe Kuressaare Ametikoolis

Ametikoolil on 20 a pikkune kogemus kutsehariduse õpetamisel täiskasvanuile: arvestame sellega, et inimesel on koolile lisaks töö, pere ja muu elu.

 • Iseseisvaid töid tuleb õppetsüklite vahel teha, aga jälgime, et nende maht ei kasvaks üle jõu käivaks.
 • Õppetsüklite ajad on pikalt ette teada. Nii on võimalik koolitööd oma muu eluga sobitada.
 • Mõistame, kui täiskasvanud õppija eelmine koolikogemus jääb aastate taha. Õpetajad ja rühmajuhatajad töötavad selle nimel, et õppimisega taasalustamine oleks sujuv ja turvaline. Õppijal on koolipoolne tugi ja toetus, et eriala edukalt lõpetada ning kutseharidus omandada.

Kaasaegne ja praktiline õppimine

 • Kutseharidus on kaasaegne ja praktiline. Õpetajad on eriala professionaalid. Kasutatakse tänapäevaseid aktiivõppemeetodeid, tehakse õppeprojekte. Õppetöö on „käed-külge“.
 • Ametikooli õppevahendid, arvutipark, tarkvara ja töökodades/õppeköökides/salongides kasutatavad seadmed on tänapäevasel tasemel.
 • Õppetöö sisuline tase, eriti 5. taseme õppekavadel, on võrreldav rakenduskõrgharidusega.
 • Lõpetaja saab diplomi koos kutsetunnistusega. Õppimine on tasuta.
 • Suur hulk õppeülesandeid sooritatakse rühmatöödena. See võimaldab üksteiselt ja üksteise kogemustest õppida.
 • Õppetöö raames tehakse praktilisi projekte reaalsetele klientidele. Arenevad erialaoskused, kasvavad erialane kogemus ja enesekindlus.
 • Teoreetilise materjali õppimise osakaal on väiksem kui üldharidus- või kõrgkoolides.
 • Täiskasvanute õppetöös hinnatakse enamasti skaalal „arvestatud“-„mittearvestatud“. Numbrilisi hindeid pigem ei panda.
 • Õppekavas on arvutiõpetus. Kui õppija arvutioskus on kasin, aitab see kooliülesannetega paremini hakkama saada ja arendada seda elus olulist oskust.
Sigrid Osa, Kuressaare Ametikooli täiskasvanud kutsehariduse õppija

"Meil on rühmas hästi erinevad vanusegrupid. 20-sed, 55-sed ja vahepealsed ka. See annab palju juurde, kui kõik räägivad oma muljetest või kogemusest. Grupitöödes tuleb väga hästi välja, mida keegi oskab või mis on kellegi kogemus. Meil on üksteiselt hästi palju õppida. Vanematelt elukogemus ja noorematelt hästi värsked ideed.

Mulle meeldib väga, kuidas ametikool on leidnud omale nii ägedad õpetajad. Vahel mõtlen, et kuskohast need inimesed tulevad siia või mis neid siia toob. See vist on ikkagi see, et sa kasvatad endale järglasi, et peale sind on ka keegi, kes oskab. Mulle tundub, et kui sa lähed tänapäeval meistri juurde, siis nii naljalt ei taha keegi sulle oma asju välja rääkida. On väga äge, kuidas siia ametikooli on leitud õpetajad, kes pole kitsid oma elukogemuse jagamisel."

Sigrid Osa
Stilisti eriala õppija

Arendav praktika

 • Praktika ettevõtetes annab võimaluse koolis õpitut kinnistada ja avardada silmaringi ja laiendada erialast kontaktide võrgustikku.
 • Ametikool pakub võimalust sooritada praktika välisriikides. Erasmus programm tasub õppijate sõidu- ja elamiskulud.

Sõbralik õhkkond

 • Ametikooli õhkkond on sõbralik ja hooliv.
restorani-buffee-kuressaare-ametikoolis Koolipäeva osaks on ka maitsev lõuna koos rühmakaaslastega ametikooli restoranis või kohvikus ning ühine käik kohviautomaadi juurde vahetunnis.
 • Ametikooli igapäevaelus kaasa löömine, üritustel osalemine on täiskasvanud õppija jaoks võimalus, mitte kohustus.

Toetused ja soodustused

 • Õppijatel on võimalik taotleda põhitoetust (stipendiumi). Raske majandusliku olukorra puhul saab taotleda eritoetust. Õppijatel on Haigekassa kindlustus.
 • Osadel kutsehariduse erialadel saab õppimiseks lisatoetust Töötukassa  „Tööta ja õpi“ rahastusel. Õpingute ajal saab võtta tasustatud õppepuhkust.
 • Kaugemalt tulijatele kompenseeritakse ühistranspordi sõidukulud. Õppetsüklite ajal saab elada ametikooli õpilaskodus. Õppetsüklite ajad algavad mitmel erialal nii, et mandrilt on võimalik kohale jõuda sama päeva hommikul.
Õppima tullakse kõikidest Eesti maakondadest - nii päevane kui kutseõpe

Kuressaare Ametikooli tullakse õppima kõikidest Eesti maakondadest. Kaugemalt tulijatele teeb koolis käimise rahaliselt lihtsamaks ühistranspordipiletite kompenseerimine.

Kutsehariduse erialade nimekiri täiskasvanutele 2021. a

Noorem tarkvaraarendaja

Raamatupidaja

Ärikorralduse spetsialist

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

Mööblirestauraator

Väikelaevaehitaja

Keraamikaesemete valmistaja

Kujundaja (interaktiivse graafika kujundaja, töökohapõhine)

Kujundaja (interaktiivse graafika kujundaja)

Bussijuht

Veoautojuht

Kondiiter

Kokk

Spaateenindaja

Küünetehnik

Hooldustöötaja

Lapsehoidja

Tegevusjuhendaja

Juuksur

Giid (loodusgiid) 

Müügiesindaja UUS ERIALA!

Nahkkäsitöö valmistaja UUS JÄTKUÕPPE ERIALA!

Enne, kui sa lähed..

Kuressaare Ametikoolis saab õppida ka päevases õppes pärast põhikooli. Omandatakse kutsekeskharidus e amet ja keskharidus korraga.

Loe rohkem: 30 põhjust, miks valida kutsekeskharidus Kuressaare Ametikoolist