Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Väikeettevõtja - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseeriharidusõpeÕppevormStatsionaarne - TsükliõpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2 a

Väikeettevõtja eriala annab põhioskused oma ettevõtte loomiseks. Õppijate hulgas on neid, kes on kõrgkooli lõpetamise ja erialase töökogemuse saamise järel kodusaarele tagasi tulnud, et siin endale ise töökoht luua ja rikastada Saaremaa ettevõtlusmaastikku.

Eriala sobib tegusatele ja ettevõtlikele inimestele, kes soovivad olla sõltumatud tööandjast ja sukelduda oma ettevõtte arendamise kaasakiskuvasse maailma.

"Minule andis see eriala palju edasisi töövõimalusi, ning avardas suurel määral minu silmaringi. Koolis sooritatud välispraktika on üks mu senise elu vingeimaid kogemusi ja soovitan seda igaühele.

Aitäh, Kuressaare Ametikool."

Martin Õisnurm, 2017. a vilistlane

Erialal õpitakse

Õpitakse äriplaani koostamist, raamatupidamise aluseid, turundust jt ärimaailma põhitõdesid. Saadakse julgus oma ettevõte luua, uued sõbrad ja kontaktid.

Õppetöö osaks on õppekäigud ettevõtetesse ja projektid ürituste korraldamise kogemuse saamiseks.

Lõpetaja saab koos lõputunnistusega ka 5. taseme kutsetunnistuse.

Vaata ka õppekava

Parimatel õppijatel on võimalus sooritada praktika välisriikides. 2018/2019 õppeaastal käidi praktikal Hollandis ja Iirimaal.

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes vastavalt õppetöö graafikule. Õppetsükkel on E-R ja kestab 8.30-16.00

Vaata õppetsükleid 20120/2021 õppeaastal!

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Mitmed Tallinnas elavad õppijad on pidanud õppetsüklit kui puhkuseks: saab tulla „mullist“ välja, ummikuteta liikuda, spaas puhata. Kõik on käe-jala juures.

Töövõimalused

Väikeettevõtja eriala lõpetanud saavad töötada mistahes ettevõttes, aidates kaasa ettevõtte töö korraldusele ja turundustegevusele, neil on esmased oskused asjaajamises, personalitöös ja raamatupidamises. Õppijad saavad esmase ettevalmistuse iseseisvalt ettevõtlusega alustamiseks.

Meie väikeettevõtluse eriala vilistlase hulgas on mitmeid edukaid ettevõtjaid, kes arendavad kohalikku majandust.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides ettevõtlusega seotud erialadel.

Kuressaare Ametikoolis saab oma raamatupidamisalaseid oskusi täiendada raamatupidamise erialal ning juba läbitud õppemoodulid VÕTA-ga üle kanda.

Sisseastumise ajakava

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus 12.08.2020 kell 9 ruumis K206
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • eelnev motivatsioonikiri
  • vestlus