Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Esita sisseastumisavaldus siit!

Tekstiilkäsitöö - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhi- või keskharidusÕppeaeg2 a

Tekstiilitöö on tarbekunsti valdkonna eriala, kus õpitakse rõivaste jt tekstiilmaterjalidest esemete (vaibad, kotid, linikud jne) loomist ja valmistamist.

Omandatakse erinevad tekstiilitöö tehnikad, nagu õmblemine, kudumine, tikkimine, heegeldamine jne.

Õpitakse ka tootearendust, tekstiilide ajalugu ning kunsti ja disaini alusaineid (joonistamine, kompositsioon, reklaamiõpetus, fotograafia).

Kutseõppe sisu on määratud rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal IIkutsestandardis esitatud kutseoskustega.

Miks õppida?

  • Kuressaare Ametikoolil on 30 aasta pikkune kogemus rahvakunsti- ja käsitööerialade õpetamisel
  • Koolil on hästi varustatud õppeklassid ja –töökojad
  • Disaini- ja tarbekunstiõpilased on ametikoolis sarnaste huvidega kokku hoidev seltskond
  • Eriala lõpetades saad endale uue põhi- või lisasissetulekuallika ja aitad elus hoida Saaremaiseid käsitöötraditsioone.

Õppekava

Kaie Kesküla Kuressaare Ametikool„Natuke käsitööd oskavad ju kõik, aga meie juures saab õppida palju rohkem, vanu ja uusi tehnikaid. Oluline rõhk on oma kavanditel ja oma loomingul. Toodete turunduseks ja reklaamiks õpitakse oma töid pildistama. Ilu- ja värvimeelt arendavad  värvusõpetuse ja kompositsiooni tunnid.  Õppekava toetub meie rahvuslikule tekstiilipärandile, õpitud oskusi saab igaüks isikupäraselt edasi arendada.“

Kaie Kesküla, tekstiilitöö erialade õpetaja

 

 Anne Kolk Kuressaare Ametikool„Meile tullakse tekstiilitööd õppima, et saada kätte neid käsitööoskusi, mida vanaemade valdasid, aga nüüd on kadumas. Mõnel on veel vanad kangaspuud seismas ja tahaks nendega midagi teha. Võlub ka oma kätega millegi ilusa tegemise võimalus. Tänapäeval saab ju kõike Youtubest ka vaadata, aga inimene vajab ikka seda, et keegi kogemustega inimene oleks kõrval ja aitaks. Mitmete õppijate jaoks on oluline ka võimalus oma toodetega lisaraha teenida.“

Anne Kolk, tekstiilitöö erialade õpetaja