Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Raamatupidaja - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseeriharidusõpeÕppevormStatsionaarne - TsükliõpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2 a

Raamatupidaja tegeleb järgmiste majandusarvestuse valdkondadega - põhiliselt finantsarvestusega, kuid ka finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, kulu- ja eelarvestusega.

Õppida saab kodusaarelt lahkumata ja hoida sellega kokku aega ning raha. Eriala sobib neile, kes on püsivad ja täpsed ning kellele meeldivad arvud. Õppima tulek annab võimaluse ennast ületada, tulla mugavustsoonist välja ning saada enesekindlus elukestvas õppes jätkamiseks.

Loe eriala kohta rohkem ametite andmebaasist!

Erialal õpitakse

Õpetajad on igapäevase raamatupidamistöö kogemusega praktikud.

Õpingute lõpus on kutseeksam, mille edukad sooritajad saavad raamatupidaja 5. taseme kutsetunnistuse.

Vaata õppekava

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes vastavalt õppetöö graafikule. Õppetsükkel on E-R ja kestab 8.30-16.00

Vaata õppetsükleid 2019/2020 õppeaastal!

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Töövõimalused

Eriala on õppima tuldud selleks, et oma ettevõttes ise raamatupidamisega hakkama saada või pereettevõttes panustada. Võimalus on ka luua iseendale töökoht raamatupidamisfirma näol. 

5. taseme raamatupidajad saavad töötada erineva suurusega ettevõtetes ja raamatupidamisteenust osutavates firmades. Suurettevõtte pearaamatupidajaks saamiseks tuleks edasi õppida.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides majandusarvestuse või ettevõtlusega seotud erialadel.

Kuressaare Ametikoolis saab oma ettevõtlusalaseid oskusi täiendada väikeettevõtja või ärikorralduse spetsialisti erialal ning juba läbitud õppemoodulid VÕTA-ga üle kanda.

Sisseastumise ajakava

Kevadine vastuvõtt

  • Erialale saab astuda ka kevadisel vastuvõtul 30.03 kuni 17.04.2020 (koolituskohtadest täidetakse kuni 50%)
  • Vastuvõtuvestlused viiakse läbi elektrooniliselt 21.-23. aprillil. Iga avalduse esitajaga võetakse ühendust.
  • Kevadine vastuvõtt annab võimaluse endale enne suve algust õppekoht kindlustada
  • Kui õppidasoovijal on kevadise vastuvõtu ajal põhikooli lõpetamine pooleli, saab lõputunnistuse esitada suve jooksul.

Suvine vastuvõtt

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus 12.08.2020 kell 9 ruumis K206
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
  • Õppima tuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • eelnev motivatsioonikiri
  • vestlus