Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Raamatupidaja - 2a

Raamatupidaja tegeleb järgmiste majandusarvestuse valdkondadega - põhiliselt finantsarvestusega, kuid ka finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, kulu- ja eelarvestusega.

Loe eriala kohta rohkem ametite andmebaasist!

Erialal õpitakse

Vaata õppekava

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes vastavalt õppetöö graafikule. Õppetsükkel on E-R ja kestab 8.30-16.00

Vaata õppetsükleid 2019/2020 õppeaastal!

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Töövõimalused

Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides majandusarvestuse või ettevõtlusega seotud erialadel.

Kuressaare Ametikoolis saab oma ettevõtlusalaseid oskusi täiendada väikeettevõtja või ärikorralduse spetsialisti erialal ning juba läbitud õppemoodulid VÕTAga üle kanda.

Sisseastumise ajakava

Kevadine vastuvõtt

  • Erialale saab astuda ka kevadisel vastuvõtul 30.03 kuni 17.04.2020 (koolituskohtadest täidetakse kuni 50%)
  • Vastuvõtuvestlus 21.04.2020 kell 13 ruumis K206
  • Kevadine vastuvõtt annab võimaluse endale enne suve algust õppekoht kindlustada
  • Kui õppidasoovijal on kevadise vastuvõtu ajal põhikooli lõpetamine pooleli, saab lõputunnistuse esitada suve jooksul.

Suvine vastuvõtt

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus 12.08.2020 kell 9 ruumis K206
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • eelnev motivatsioonikiri
  • vestlus