Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Esita sisseastumisavaldus siit!

Noorem tarkvaraarendaja - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhi- või keskharidusÕppeaeg2 a

Tarkvara arendaja erialal keskendutakse uue tarkvara ja veebilahenduste loomisele, testimisele ning dokumenteerimisele.

Õppekava on sarnane kutsekeskharidusõppe tarkvara arenduse õppekavaga. Erinevus seisneb selles, et täiskasvanud õppijatega liigutakse tsükliõppes edasi kiiremas tempos ja õppeainete mahud on veidi väiksemad.

"Tarkvaraarendjaks õpin sellepärast, et tahan eriala kiire arenguga kursis olla ja sellele oma panuse anda. Kasuks tuleb veel tööturul suur nõudlus ning amet ise on huvitav. Ametikoolis meeldib innovatiivne suhtumine õppimisse, vaba keskkond ja vastutulelikud õppejõud."

Romet Pihlak, õpilane (lõpetas kooli 2018).

Õppetöö on projektipõhine: õpitakse praktiliste projektide käigus, kus meeskonnatööna luuakse näiteks veebiportaale, rakendusi vm tarkvaralahendusi. Õppijad saavad projektide käigus lisaks erialaoskustele arendada ka oma suhtlemis-, juhtimis-, ja meeskonnatööoskusi, mida ettevõtted täna väga oluliseks peavad.

Vaata õppetsükleid 2019/2020 õppeaastal!

Valikmoodulid

  • Veebidisain. Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus õpetatakse nii IKT- kui ka disainierialasid. Arusaamine kompositsioonist, värvidest ja tüpograafiast on veebirakenduste loojatele tähtis
  • Muusikatehnoloogia, mis sisaldab arvutimängudele ja veebilehtedele audio loomist ja programmeerimist, heli salvestamist ja vastava tarkvara kasutamist.
  • Ettevõtlus. Koos kaasõpilastega luuakse õpilasfirma ja saadakse julgus ning põhioskused oma ettevõtte või start-upi loomiseks.
  • Robootika. Õpitakse looma roboteid, mille käigus saadakse baasteadmised elektroonikast ja arendatakse oma programmeerimisoskusi.
  • Serverid ja võrgud. Saadakse põhioskused selleks, et töötada võrguadministraatori või IT-tugiisikuna.

Koolil on kaasaegsed arvutiklassid ja pikaajaline kogemus infotehnoloogia erialade õpetamisel. Erialal õppimine eeldab huvi reaalainete vastu, püsivust ja loogilist mõtlemist.

Vaata õppekava!

Töövõimalused

Tarkvara arendaja eriala lõpetanud saavad tööle asuda tarkvara testijate või arendajatena. Läbitavad moodulid võimaldavad töötada ka IT-spetsialistina ettevõtetes ja asutustes.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud erialadel.

Sisseastumiskatsed

  • vestlus
  • NB! Õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus