Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!

Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Ehitus Kuressaare Ametikool
Ehitus Kuressaare Ametikool

Lapsehoidja - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg 1 a

Lapsehoidja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad lasteaedades,  lastehoidudes, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes.

Arvestades Eestis ja Euroopa Liidus kasvavat vajadust lapsehoiu teenuse järele on õppekava suunatud nii peredes kui lastehoolekandeasutuses lapsehoiu teenust pakkuvate/tegevate inimeste koolitamisele. 

"Õpingud on andnud mulle uusi teadmisi lapse arengust ja avardanud silmaringi kasvatusmeetodite osas, andnud vahvaid uusi tutvusi."
Kadri Rõõm, 2017. a vilistlane

Lapsehoidja eriala tuleb kasuks kõigile tulevastele lastevanematele, õppimine on loominguline, sisaldades mitmeid loovaineid. Kasuks tulevad eelnevad kogemused lastega tegelemisel.

Õppetöö korraldus

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt. Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada lapsehoidja praktika töökohal.

Lõpetanutel on võimalik jätkata hooldustöötaja eriala 2. kursusel.

Õppekava vastab lapsehoidja 4. taseme kutsekvalifikatsioonistandardile. Õppekava koostamisel on arvestatud tööandjate nõuannetega ja riikliku õppekava nõuetega.

Sisseastumiskatsed

  • Vestlus
  • Vastuvõtuküsimustik