Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Esita sisseastumisavaldus siit!

Klienditeenindaja kaubanduses - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormTöökohapõhine - tsükliõpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 a

NB! Töökohapõhine õpe. Uus eriala!

Erialal õpitakse kaubanduses vajaminevaid oskusi: 

  • kaubakäitlust
  • müügitööd
  • klienditeenindust
  • kassatööd
  • valikainena on võimalik õppida võõrkeeli, raamatupidamist või e-äri.

Vaata õppekava

Töövõimalused

Lõpetajal on põhjalikud klienditeenindusoskused, et töötada kauplustes jt müügiga tegelevates ettevõtetes.

NB! Õppimine eeldab töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping.

Sisseastumiskatsed

  • vestlus