Sisseastumine

Hooldustöötaja - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 a
Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel.

Erialal õpitakse

Õppekava vastab hooldustöötaja 4. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 4. taseme kutseeksam.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal.

Õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis Erasmus+ programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 hooldustöötaja erialade õppijat.

Loe praktikalugu: Eakad on toredad. Välispraktikamuljed Soomest (2020)

Vaata õppekava!

Õppetöö ajad

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala järel. Õppetsükli pikkus on 3 kuni 4 päeva. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Töövõimalused

Nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvab vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastik vananeb.

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist!

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanu saab Kuressaare Ametikoolis jätkata õpinguid tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Jätkuõppes saab õppida praktikajuhendajaks. 

Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

  • Suvine dokumentide vastuvõtt 1.06 -8.08.2021
  • Vastuvõtuküsimustiku täitmine 11.08 kell 10 ruumis Õ203
  • Sisseastumisvestlus 11.08.2021 kell 11 ruumis Õ201
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 19.08.2021
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 25.08.2021

Õppetöö algus septembris 2021

Sisseastumiskatsed

  • vastuvõtuküsimustik
  • vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee