Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Esita sisseastumisavaldus siit!

Hooldustöötaja - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormTöökohapõhine õpe - tsükliõppesEeldus alustamiseksEelneva haridusnõudetaÕppeaeg1 a

NB! Õppimine eeldab töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping. Tõsise huvi korral saab ametikool anda nõu töökoha leidmisel.

Loe töökohapõhise õppe kohta rohkem!

Õppekava on suunatud spetsialistide ettevalmistamisele tööks erinevate (vanus, teenuse liik, kultuuritaust jne) hooldusteenust vajavate inimestega. 

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Vaata õppetsükleid 2019/2020 õppeaastal!

3. taseme kutsekvalifikatsiooniga hooldustöötaja on praktilise töö tegija, kes töötab vastavalt tööjuhenditele.

Õppekava vastab hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele. 

Hooldustöötaja erialal õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis  EL Erasmus+ Programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 3. taseme kutseeksam.

Vaata õppekava!

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Töövõimalused

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvab vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastik vananeb.

NB! Hooldustöötaja 3. taseme õppekava on töökohapõhises õppes. Õppimine eeldab töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping. Kui töökohapõhises õppes õppimine ei sobi, on võimalik valida statsionaarse õppes hooldustöötaja 4. taseme eriala.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanu saab Kuressaare Ametikoolis jätkata hooldustöötaja 4. taseme erialal, õppida tegevusjuhendajaks või lapsehoidjaks. Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumiskatsed

  • Puuduvad. Õppija valivad tööandjad