Sisseastumine

Hooldustöötaja - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne koolipõhine - TsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 a
Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel.

Erialal õpitakse

Õppekava vastab hooldustöötaja 4. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 4. taseme kutseeksam.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal.

Õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis Erasmus+ programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud üle 100 hooldustöötaja erialade õppija.

Loe praktikalugu: Eakad on toredad. Välispraktikamuljed Soomest> (2020)

Vaata õppekava>

Õppetöö ajad

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala järel. Õppetsükli pikkus on 3 kuni 4 päeva. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvab vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastik vananeb.

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist>

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanu saab Kuressaare Ametikoolis jätkata õpinguid tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Jätkuõppes saab õppida praktikajuhendajaks. 

Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide vastuvõtt 1.03.2022 kuni 7.08.2022

Suvine vastuvõtt

  • Vastuvõtuküsimustiku täitmine 10.08 kell 10 ruumis Õ207
  • Vestlus 10.08 kell 11 ruumis Õ201
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 15.08.2022
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 17.08.2022

Õppetöö algus septembris 2022.

Sisseastumiskatsed

  • vastuvõtuküsimustik
  • vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee