Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Esita sisseastumisavaldus siit!

Hooldustöötaja - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 a

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Vaata õppetsükleid 2019/2020 õppeaastal!

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal. Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolides samal erialal.

Õppekava vastab hooldustöötaja 4. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

Õppekava

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Välispraktika ja kutse andmine

Hooldustöötaja erialal õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis  EL Erasmus+ Programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 4. taseme kutseeksam.

Töövõimalused

Nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvab vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastik vananeb.

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanu saab Kuressaare Ametikoolis jätkata õpinguid tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Jätkuõppes saab õppida praktikajuhendajaks. 

Samuti on võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumiskatsed

  • vastuvõtuküsimustik
  • vestlus