Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!

Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

ICT studies Kuressaare Ametikool
ICT studies Kuressaare Ametikool

Hooldustöötaja - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormTöökohapõhine õpeEeldus alustamiseksEelneva haridusnõudetaÕppeaeg1 a

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Arvestades nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvavat vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastiku vananemist on õppekava suunatud õpilaste ettevalmistamisele tööks erinevate (vanus, teenuse liik, kultuuritaust jne) hooldusteenust vajavate inimestega. 

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Õppekava vastab hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele. 

3. taseme kutsekvalifikatsiooniga hooldustöötaja on praktilise töö tegija, kes töötab vastavalt tööjuhenditele.

Hooldustöötaja erialal õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis  EL Erasmus+ Programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 3. taseme kutseeksam.

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt