Sisseastumine

Hooldustöötaja (töökohapõhine) – 1 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhine õpe – tsükliõpeEeldus alustamiseksEelneva haridusnõudetaÕppeaeg1 a

NB! Õppimine eeldab töötamist või tööle asumist erialasel tööl, kus õppijal peab olema tööleping.

NB! Kui töökohapõhises õppes õppimine ei sobi, on võimalik valida statsionaarne, koolipõhine õpe hooldustöötaja, tase 4 erialal.

Loe töökohapõhise õppe kohta rohkem>

Õppekava on suunatud spetsialistide ettevalmistamisele tööks erinevate (vanus, teenuse liik, kultuuritaust jne) hooldusteenust vajavate inimestega. 

3. taseme kutsekvalifikatsiooniga hooldustöötaja on praktilise töö tegija, kes töötab vastavalt tööjuhenditele.

Õppekava vastab hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele> 

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel>

Erialal õpitakse

Abistamist elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimist, majapidamistööde korraldamist, esmaabi andmist, suhtlemist ja koostööd.

Praktika on võimalik sooritada mõnes Euroopa riigis Erasmus+ programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud üle 100 õppija.

Vaata õppekava>

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsüklitena, mis toimuvad üks kord kuus neljal koolipäeval. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Kaugemalt tulijad saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

Töövõimalused

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jm lastega tegelevates asutustes. 

Loe eriala kohta rohkem ametialade andmebaasist>

Edasiõppimisvõimalused

Kuressaare Ametikoolis on võimalik õpinguid jätkata hooldustöötaja, tase 4, tegevusjuhendaja või lapsehoidja erialadel. Samuti on keskhariduse olemasolul võimalik jätkata õpinguid sotsiaaltöö valdkonnas rakenduskõrgkoolides või ülikoolides.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 28.11.2022 kuni 8.01.2023.

Talvine vastuvõtt

  • Kool kinnitab vastuvõtu tulemused 19.01.2023
  • Õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise hiljemalt 23.01.2023

Õppetöö algus veebruaris 2023.

Vaata lisainfot vastuvõtudokumentide ja -korralduse kohta siit>

Sisseastumiskatsed

  • Katseid ei ole. Õppijad valib välja tööandjate esindajatest koosnev komisjon.

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee