Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Esita sisseastumisavaldus siit!

Hooldustöötaja (praktika juhendaja), jätkuõpe - 6k

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - TsükliõpeEeldus alustamisekspõhiharidus ja hooldustöötaja põhikompetentside olemasoluÕppeaeg6 k

Praktika juhendajad tegelevad hoolekandeasutuses praktikantide juhendajatena.

“Praktikast oleneb väga paljuski see, kas õppija läheb õpitud valdkonda tööle. Mitte iga kogenud töötaja ei pruugi kohe olla ka hea juhendaja. Juhendamisalased pädevused on omandatavad ja selleläbi saab nii asutus kui kool garantii, et vajalikud tööoskused antakse edasi parimal viisil. 

Hoolekandeasutused saavad praktikajuhendaja pädevustega töötajaid kasutada ka asutusesiseselt uute töötajate mentorina.“ 
Kai Rannastu, õppekava autor

Ootame praktikajuhendaja erialale õppima eakatehoolduse valdkonna töötajaid, kellel on soov ja vajadus arendada enda juhendamisalast kompetentsi. Soovitav on omada eelnevat sotsiaalhooldaja/hooldustöötaja erialast väljaõpet tõendavat tunnistust või kutsetunnistust.

Erialase väljaõppe puudumisel lisada tööandja soovitus erialaste kompetentside olemasolu kohta:

  • suutlikkus töötada iseseivalt ja meeskonnas,
  • suutlikkus leida lahendusi, erialaste teadmiste teadlik kasutamine praktilises töös,
  • eelnev kogemus uute töötajate ja praktikantide juhendamisel.

Ootame kandideerima ka erasektori organisatsioone (nt külakogukonnad, seltsid, ühingud), kes plaanivad hakata või juba osutavad oma kogukonnas eakatele suunatud teenuseid ja on valmis pakkuma edaspidi meie õppijatele praktikakohti.

Mida õpitakse

Õppekava sisu on seotud praktika koordineerimise ja korraldamisega asutuses, praktilise- ja meeskonnatöö juhendamisega, vajaliku dokumentatsiooni täitmisega. Praktika juhendamine põhineb suhtlemisoskustel, samuti oskuses suunata õppija tööalast arengut. Parim osa õpingutest on kindlasti praktika omas valdkonnas (töö lastega, erivajadusega inimestega või eakatega).

Vaata õppekava!

Õppekava läbinud teadvustavad endale oma juhendamisalased oskused, mis võimaldavad oma isiklikku karjääri jätkata näiteks ka kutset õpetades kutseharidussüsteemis. Nii saavad kogenud töötajad oma valdkonna arengusse laiemalt panustada.

Ajakava

  • Sisseastumisavalduste esitamine kuni 15.12

Tsükliõppe nädalad 2019

  • 27.-29. veebruar
  • 26.-28. märts
  • 23.-25. aprill
  • 21.-23. mai

Sisseastumiskatsed

  • NB! Koos sisseastumisdokumentidega palume esitada motivatsioonikiri.
  • Sisseastumiskatseid ei toimu. Kui õppidasoovijaid on rohkem kui õppekohti, selgitatakse pingerida välja dokumentide (eelnev väljaõpe või tööandja soovitus, motivatsioonikiri) alusel

Esita sisseastumisavaldus siit!