Sisseastumine

Giid (kultuurigiid) - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne koolipõhine - TsükliõpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2 a

Ametikoolis saab üle aasta õppima tulla kas kultuuri- või loodusgiidiks. 2022. a võtame vastu kultuurigiide.

Veeda kaks tegusat aastat Eestimaa kaunimal saarel! Ole teejuht Eesti kultuuriruumis!

Giidi töö on seotud klientide teenindamisega, mille jaoks on vajalik elujaatav hoiak, suhtlemisvalmidus, empaatiavõime, sõbralikkus, rõõmus meel, koostöövõime, viisakas käitumine ja korrektne välimus.

Giidi töö eeldab distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet, pingetaluvust, füüsilist vastupidavust. Ebakorrapärane töörütm ja sageli vahelduvad töösituatsioonid nõuavad head kohanemisvõimet ja vastupidavust.

Kultuurigiid viib läbi ekskursioone atesteeritavas piirkonnas keskendudes kultuuririkkustele. Ta on hästi kursis Eestimaa ajaloo ja mitmekesiste kultuurielementidega nagu teater, muusika, kunst, kirjandus, film, tants, tuntud kohad ja inimesed. Lisaks hõlmab kultuur veel selliseid valdkondi nagu teadmised, oskused, traditsioonid, uskumused, väärtushoiakud, moraal, kombed, tavad, pärandkultuur jne.

Giidi töö eesmärk on teha tellitud ekskursioone oma atesteerimispiirkonnas Eesti Vabariigis.

Õpi giidiks ja iga päev on eriline!

Erialal õpitakse

Õpitakse giiditööd, reisisaatjatööd, kultuurilugu, turismi aluseid, võõrkeeli, suhtlemist, loodust, turundust, turismiettevõtlust, aktiviseerivaid tegevusi jne.

Õppetöö on hästi praktiline ja selle käigus kavandatud ekskursioonidel tutvustavad õpilased vaatamisväärsusi, vahendavad kultuurinähtusi ning jagavad teavet ekskursiooniprogrammide ja teenuste kohta.

Õpitakse giiditööd nii sise- kui ka välitingimustes, hoidma üleval külastajate meeleolu.  

Õpetajateks on suurte kogemustega tegevgiidid ja kultuuri- ning turismivaldkonna asjatundjad, kelle käe all lihvitakse enesekindlaid, hea suhtlemisoskusega, laialdaste teadmistega, rõõmsameelseid kultuurigiide.

Turismipiirkondade käsitlus ei ole ainult Saaremaa-keskne. Kuna paljud õppijad on mandrilt, siis lisaks Saaremaale käsitleme teiste Eesti turismipiirkondi sh Tallinnat.

Õpingute lõpuks omandatakse giid tase 5 kompetentsid. Õpingute lõpus sooritatakse kutseeksam.

Vaata ka õppekava>

Õppetöö ajad

Õppetöö on paindlik ja õppetsüklid on jagatud paarinädalaste vahedega aasta peale ära.

Giidid käivad koolis ühel nädalal kuus:

  • E 12.45-19.00
  • T, K 8.30-19.00
  • N 8.30-17.30

 

Marve Koppel Kuressaare Ametikool õpetaja"Mõnikord, kui on praktilised tunnid, on päevad lühemad. Võib tulla ka ette, et on vaja juba hommikul kell 6 tulla tundi, et linnulaulu minna kuulama, aga seda tõesti ainult üks kord aastas. Proovime väga, et tunnid oleksid väga praktilised ja seega on rohkelt liikumist ja mõnikord läheb vaja ka oma transporti. Aga kogemused näitavad, et olnud pole probleemi: kui juba ollakse tuttavamad, siis jagatakse omavahel, kelle kord on tulla autoga. Palju viibitakse ka looduses ja ka kultuuriobjektidel."
 
Marve Koppel, õpetaja

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada>

 

Sisseastumise ajakava

Dokumentide vastuvõtt 1.03.2022 kuni 7.08.2022.

Suvine vastuvõtt

  • Vestlus 11.08 kell 14 ruumis K208
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 15.08.2022
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 17.08.2022

Õppetöö algus septembris 2022.

Sisseastumiskatsed

  • eelnev motivatsioonikiri. Motivatsioonikirja saab sisseastumisavaldust esitades üles laadida sais.ee's, saata kooli info@ametikool.ee või tuua kooli paberil.
  • vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee