Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Giid (kultuurigiid) - 2a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2 a

Uus õppekava, kus on spetsialiseerumine kultuuri- või loodusgiidiks. 2020. a võtame vastu kultuurigiide.

Veeda kaks tegusat aastat Eestimaa kaunimal saarel! Ole teejuht Eesti kultuuriruumis!

Giidi töö on seotud klientide teenindamisega, mille jaoks on vajalik elujaatav hoiak, suhtlemisvalmidus, empaatiavõime, sõbralikkus, rõõmus meel, koostöövõime, viisakas käitumine ja korrektne välimus.

Giidi töö eeldab distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet, pingetaluvust, füüsilist vastupidavust. Ebakorrapärane töörütm ja sageli vahelduvad töösituatsioonid nõuavad head kohanemisvõimet ja vastupidavust.

Kultuurigiid viib läbi ekskursioone atesteeritavas piirkonnas keskendudes kultuuririkkustele. Ta on hästi kursis Eestimaa ajaloo ja mitmekesiste kultuurielementidega nagu teater, muusika, kunst, kirjandus, film, tants, tuntud kohad ja inimesed. Lisaks hõlmab kultuur veel selliseid valdkondi nagu teadmised, oskused, traditsioonid, uskumused, väärtushoiakud, moraal, kombed, tavad, pärandkultuur jne.

Giidi töö eesmärk on teha tellitud ekskursioone oma atesteerimispiirkonnas Eesti Vabariigis.

Õpi giidiks ja iga päev on eriline!

Erialal õpitakse

Õpitakse giiditööd, reisisaatjatööd, kultuurilugu, turismi aluseid, võõrkeeli, suhtlemist, loodust, turundust, turismiettevõtlust, aktiviseerivaid tegevusi jne.

Õppetöö on hästi praktiline ja selle käigus kavandatud ekskursioonidel tutvustavad õpilased vaatamisväärsusi, vahendavad kultuurinähtusi ning jagavad teavet ekskursiooniprogrammide ja teenuste kohta.

Õpitakse giiditööd nii sise- kui ka välitingimustes, hoidma üleval külastajate meeleolu.  

Õpetajateks on suurte kogemustega tegevgiidid ja kultuuri- ning turismivaldkonna asjatundjad, kelle käe all lihvitakse enesekindlaid, hea suhtlemisoskusega, laialdaste teadmistega, rõõmsameelseid kultuurigiide.

Turismipiirkondade käsitlus ei ole ainult Saaremaa-keskne. Kuna paljud õppijad on mandrilt, siis lisaks Saaremaale käsitleme teiste Eesti turismipiirkondi sh Tallinnat.

Õpingute lõpuks omandatakse giid tase 5 kompetentsid. Õpingute lõpus sooritatakse kutseeksam.

Vaata ka õppekava!

Õppetöö ajad

Õppetöö on paindlik ja õppetsüklid on jagatud paarinädalaste vahedega aasta peale ära.

Giidid käivad koolis ühel nädalal kuus:

  • E 12.45-19.00
  • T, K 8.30-19.00
  • N 8.30-17.30
Marve Koppel Kuressaare Ametikool õpetaja"Mõnikord, kui on praktilised tunnid, on päevad lühemad. Võib tulla ka ette, et on vaja juba hommikul kell 6 tulla tundi, et linnulaulu minna kuulama, aga seda tõesti ainult üks kord aastas. Proovime väga, et tunnid oleksid väga praktilised ja seega on rohkelt liikumist ja mõnikord läheb vaja ka oma transporti. Aga kogemused näitavad, et olnud pole probleemi: kui juba ollakse tuttavamad, siis jagatakse omavahel, kelle kord on tulla autoga. Palju viibitakse ka looduses ja ka kultuuriobjektidel."
 
Marve Koppel, õpetaja

Vaata õppetsükleid 2020/2021 õppeaastal!

Kaugemalt tulijaid saavad õppetsüklite ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Sisseastumise ajakava

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus 11.08.2020 kell 16 ruumis K208
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • eelnev motivatsioonikiri
  • vestlus