Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Ehitusviimistlus - 3 a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutsekeskharidusõpeÕppevormStatsionaarne - päevaõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3 a

Ehituserialade õpetamisel on Kuressaare Ametikoolis pikk traditsioon, ägedad õpetajad ja korraliku sisustusega õppebaasid.

Ehitusviimistluse õpilased on edukalt osalenud üleriigilistel kutsevõistlustel plaatija, ehitusviimistleja ning ehituspuusepa võistlusaladel:

 • 2016. a võitis Sander Reimal ehitusviimistleja võistlusel hõbemedali
 • 2019. a võitis Kaidi Vallik ehitusviimistleja võistlusel pronksmedali

Heade käeliste oskustega noorele on ehitusviimistluse eriala suurepärane võimalus saada hinnatud töömeheks või -naiseks, kellele makstakse korralikku töötasu. Piisava tahtmise korral saadakse võimekus ja pädevus minna edukalt edasi õppima ehitusinseneriks.

Mida õpitakse

Õppetöö on eelkõige praktiline. Kuigi ka teooriaga tuleb end kurssi viia, siis tegelikult õpitakse amet selgeks ametikooli õppetöökodades ning praktikal nii Eestis kui ka välisriikides.

 • maalritööd – pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, värvi pealekandmine või pihustamine, pindade lakkimine, ruumide seinte ja lagede katmine tapeedi või tekstiiliga, mõõtmine ja kleepimine, puidukaitsevahendite pealekandmine
 • krohvimistööd – pindade ettevalmistamine krohvimiseks, krohvitööde ning dekoratiivkrohvitööde tegemine
 • plaatimistööd – pindade ettevalmistamine keraamiliste või muude plaatidega katmiseks, plaatide kokkusobitamine, paigaldamine ja vuukimine
 • rull- ja vaipmaterjalide paigaldamine
 • niiskus- ja veetõkete valmistamine.

Vaata täpsemalt õppekavast!

Õppetöö ajad

 • Õppetöö toimub tööpäeviti E–R kell 8.30–16.00
 • Õppeperiood kestab üldjuhul septembrist juunini

Töövõimalused

Eriala lõpetanul on head baasoskused, et ehitusobjektidel või kinnisvarahooldusettevõtetes hakkama saada.

Kvaliteetset tööd tegevat plaatijat või viimistlejat hinnatakse ja tasu on töö vääriline. Tööl on käegakatsutav ja päris reaalne tulemus.

Loe selle eriala kohta ametite andmebaasist!

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetaja saab nii erialase pädevuse kui ka keskhariduse.

Mitmed meie lõpetajad on edasi õppima läinud Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus ametikoolide lõpetajatel on 20% ulatuses õppekohtadest eraldi vastuvõtt.

Ametikooli lõpetajatel, kellel on olemas juba kogemus, tugevam baas, kiirem edasiminek ja loogilisem arusaam asjadest, on lihtsam rakenduskõrgharidust omandama minna kui gümnaasiumist tulnutel.

Sisseastumise ajakava

 • Sisseastumisavalduse esitamine 01.06.2020 kuni 09.08.2020
 • Vastuvõtuvestlus 12.08.2020 kell 10 ruumis Õ303
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus