Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator - 6 k

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg6 k

Tegu on uue õppekavaga, kus on kasvanud tarkvaraprogrammidega seotud õppetöö maht.

"CNC-pingid on ülitähtsad nii puidutöötlemise kui ka väikelaevasektori ettevõtetes. Seda kasutatakse igal pool: mööblist ja laevadetailidest alustades ning hauakivide valmistamisega lõpetades.

Õppeaeg on lühike, sobides seega neile, kes kiiresti tahavad uusi oskusi omandada. Edaspidi on meil plaanis ka kõrgema taseme eriala avamine, kus on suurem roll juba tööprogrammide koostamisel."

Andres Meisterson, ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

Erialal õpitakse

Erialal õpitakse CNC-töötlemiskeskuste seadistamist ja käivitamist, õige lõiketera valikut jpm.

Erial õppimiseks on

  • uus 5-teljeline CNC-töötlemiskeskus Vaata virtuaaltuuriga!
  • 2,5-teljeline CNC-pink
  • suur valik lõikeinstrumente
  • tööks vajalikud tarkvaraprogrammid

Kaugemalt tulijail on võimalus elada õpilaskodus.

Vaata õppekava!

Õppetöö ajad

Õppetöö viiakse läbi tsükliõppes üle nädala K-R kell 8.30-17.30

Vaata õppetsükleid 2020/2021 õppeaastal!

Töövõimalused

CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator töötab arvutijuhitavatel töötlemiskeskustel mööbli- ja puiduettevõtetes.

Edasiõppimisvõimalused

Ametikoolis saab edasi õppida tisleri, mööblirestauraatori või väikelaevaehitaja erialal. Rakenduskõrgkoolides või ülikoolides saab edasi õppida tehnoloogiale ja materjalitöötlusele keskenduvatel erialadel.

Sisseastumise ajakava

  • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
  • Vastuvõtuvestlus 13.08.2020 kell 16 ruumis Õ303
  • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
  • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020

Sisseastumiskatsed

  • vestlus