Sisseastumine

CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator – 6 kuud

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhine – tsükliõpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg6 kuud

Tegu on uue õppekavaga, kus on kasvanud tarkvaraprogrammidega seotud õppetöö maht.

"CNC-pingid on ülitähtsad nii puidutöötlemise kui ka väikelaevasektori ettevõtetes. Seda kasutatakse igal pool: mööblist ja laevadetailidest alustades ning hauakivide valmistamisega lõpetades.

Õppeaeg on lühike, sobides seega neile, kes kiiresti tahavad uusi oskusi omandada. Edaspidi on meil plaanis ka kõrgema taseme eriala avamine, kus on suurem roll juba tööprogrammide koostamisel."

Andres Meisterson
ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja

CNC operaatori vilistlase arvamus Kuressaare Ametikoolist

"Minu huvi CNC-pinkide vastu algas varasemate õpingute käigus Kuressaare Ametikoolis.  Nähes kõrvalt, kui erinevaid ja huvitavaid asju saab CNC masinaga teha, tekitaski minus soovi seda eriala omandama hakata. 

Levinud arusaam CNC puhul on see, et vajutad start nuppu ja masin lõikab detaili ise välja – lihtne. Tegelikkuses on see vaid jäämäe tipp. Antud erialal omandad teadmised ja oskused kogu protsessist. Kusjuures väga suur osa ajast kulub arvutis programmi ettevalmistamisele, mille alusel masin hiljem freesima/puurima/treima hakkab. Koolis on võimalik praktilisi teadmisi ja oskusi rakendada 2,5-teljelise ja 5-teljelise CNC-pingi taga. Õpinguid toetavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.

CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori õppe käigus saab head algteadmised ja -oskused erinevate 2D ja 3D joonestusprogrammide (nt Alphacam, Solidworks, Aspire) kasutamise osas. Joonestus ja joonestusprogrammide kasutamise oskus tuleb kasuks ka muudes valdkondades kui üksnes CNC-s.

Minu jaoks oli õpe äärmiselt huvitav. Tegemist on valdkonnaga, mille rakendamisel ei ole piire. See, mida CNC-pinkidel teha saab, seab piirid vaid fantaasia (sky's the limit)."

Katrin Hämelainen
2021. a CNC-puidutöötlemiskeskuse
operaatori eriala vilistlane

Töötukassa tööta ja õpi

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust.

Täpsemad tingimused leiate Eesti Töötukassa veebilehel>

Erialal õpitakse

Erialal õpitakse CNC-töötlemiskeskuste seadistamist ja käivitamist, õige lõiketera valikut jpm.

Vaata õppekava>

Eriala õppimiseks on

 • uus 5-teljeline CNC-töötlemiskeskus Vaata virtuaaltuuriga>
 • 2,5-teljeline CNC-pink
 • suur valik lõikeinstrumente
 • tööks vajalikud tarkvaraprogrammid

Õppetöö ajad

Õppetöö toimub tsükliõppes kaks korda kuus K–R kell 8.30–17.30

Vaata tunniplaani näidet õppiva rühma õppetsüklist koolis>

Kaugemalt tulijal on võimalus elada õpilaskodus.

Loe rohkem: 26 põhjust, miks täiskasvanuna kutseharidust omandada

Töövõimalused

CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator töötab arvutijuhitavatel töötlemiskeskustel mööbli- ja puiduettevõtetes.

Edasiõppimisvõimalused

Ametikoolis saab edasi õppida tisleri, mööblirestauraatori või väikelaevaehitaja erialal. Rakenduskõrgkoolides või ülikoolides saab edasi õppida tehnoloogiale ja materjalitöötlusele keskenduvatel erialadel.

Sisseastumise ajakava

Dokumentide esitamine 1.03.2023 kuni 6.08.2023.

Kevadine vastuvõtt

 • Vestlus viiakse läbi 25.04 kell 16 ruumis Õ-303.
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 4.05.2023.
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 30.06.2023.

Suvine vastuvõtt

 • Vestlus viiakse läbi 10.08 kell 16 ruumis Õ-303.
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 16.08.2023.
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 21.08.2023.

Õppetöö algus septembris 2023.

Sisseastumiskatsed

 • vestlus

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee