Kuressaare õppekompleks

General information
Map

Contact

Filter

All Board Kantselei Arendusosakond Disaini õppesuund IT ja ettevõtluse õppesuund Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuund Tehnoloogia õppesuund Turismiteenuste õppesuund Õpilaskodu Haldusosakond

Job position
 
Board (12)

Neeme Rand

direktor
452 4611
505 8271
neeme.rand@ametikool.ee


Arvo Kereme

haldusjuht
452 4642
512 7890
arvo.kereme@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli valduses olevate kinnistuste haldamine, riigihangetega seotud tegevuste juhtimine ja koordineerimine


Andra Aavik

kantselei juht
452 4606
5341 2372
andra.aavik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Personalitöö, dokumendihaldus, erinevate andmebaaside haldamine


Andres Meisterson

tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja
452 4616
502 1220
andres.meisterson@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tehnoloogia õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: ehitusviimistlus, kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus, kinnisvarahooldaja, väikelaevaehitaja, tisler, CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator, mööblirestauraator, mootorsõidukitehnik, veoautojuht, bussijuht


Maila Juns-Veldre

disaini õppesuuna juhtõpetaja
452 4646
5918 5854
maila.juns-veldre@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Disaini õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kujundaja, kergete rõivaste rätsep, keraamik, keraamikaesemete valmistaja, tekstiilkäsitöö, nahkkäsitöö


Astra Mõistlik

kvaliteedijuht
452 4699
5309 7375
astra.moistlik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli kvaliteedisüsteemi arendamine, arengukavaga seotud tegevused, kutseõppe kvaliteedi hindamistegevuste koordineerimine


Jane Mägi

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja
452 4693
522 3726
jane.magi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist, raamatupidaja, klienditeenindaja kaubanduses, noorem tarkvaraarendaja


Janne Tamm

sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja
452 4620
5666 7570
janne.tamm@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: hooldustöötaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, spaateenindaja, juuksur, küünetehnik


Anne Rand

referent
452 4664
anne.rand@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Dokumentide keeleline korrektuur, dokumentide redigeerimine


Eda Saard

finantsjuht
452 4610
5397 0670
eda.saard@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli finantsjuhtimise korraldamine, finantsprognooside tegemine ja eelarve koostamine, majandustegevuse tulemuste hindamine ja analüüs


Ade Sepp

koolitusjuht
452 4666
528 4193
ade.sepp@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Täienduskoolitus ja töökohapõhine õpe


Ülle Tamsalu

turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja
452 4695
525 6299
ulle.tamsalu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Turismiteenuste õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kokk, abikokk, majutusteenindus, kelner, pagar, kondiiter, giid

Kantselei (7)

Andra Aavik

kantselei juht
452 4606
5341 2372
andra.aavik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Personalitöö, dokumendihaldus, erinevate andmebaaside haldamine


Anne Rand

referent
452 4664
anne.rand@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Dokumentide keeleline korrektuur, dokumentide redigeerimine


Koidu Põld

õppesekretär
452 4608
koidu.pold@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Õppetööga seotud dokumentide haldus, informatsiooni jagamine, õpilaste nõustamine õppetöökorralduse valdkonnas, õpilaste vastuvõtuga seotud töö korraldamine Messis


Piia Prei

sotsiaalpedagoog
452 4658
5919 5818
piia.prei@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Õpilaste sotsiaalpedagoogiline nõustamine


Eda Saard

finantsjuht
452 4610
5397 0670
eda.saard@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli finantsjuhtimise korraldamine, finantsprognooside tegemine ja eelarve koostamine, majandustegevuse tulemuste hindamine ja analüüs


Anneli Viherpuu-Berens

õppetehnik
452 4686
510 3874
anneli.viherpuu-berens@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tunniplaani koostamise ja haldamisega seonduv


Hille Voolaid

kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis
518 9953
hille.voolaid@hm.ee

Arendusosakond (9)

Astra Mõistlik

kvaliteedijuht
452 4699
5309 7375
astra.moistlik@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli kvaliteedisüsteemi arendamine, arengukavaga seotud tegevused, kutseõppe kvaliteedi hindamistegevuste koordineerimine


Erik Laes

IT-spetsialist
452 4668
5693 4580
erik.laes@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Infotehnoloogiliste seadmete paigaldus, seadistamine ja hooldamine; IT-alase kasutajatoe pakkumine


Ave Paaskivi

projektijuht
452 4601
ave.paaskivi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Välisprojektidega (õpiränded) seotud tegevused, rahvusvahelistumise strateegiaga seonduv


Kadri Rauniste

haridustehnoloog
452 4668
513 7542
kadri.riis@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Haridustehnoloogiline tugi


Ade Sepp

koolitusjuht
452 4666
528 4193
ade.sepp@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Täienduskoolitus ja töökohapõhine õpe


Thea Treu

huvijuht
452 4696
525 9450
thea.treu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Huvitegevuse ja õpilasesinduse töö koordineerimine, erinevate ürituste korraldamine


Taavi Tuisk

teabejuht
452 4607
5162234
taavi.tuisk@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Meediapäringud, õppimisvõimaluste reklaam, turundus, veebilehe sisu, sotsiaalmeediakanalid, reklaamkingid.


Andri Võrk

IT juht
452 4669
5685 4999
andri.vork@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli IT infrastruktuuri haldamine, kaasajastamine, administreerimine, andmekaitsespetsialist


Liisa Nõukas

arendusosakonna assistent
5390 4122
liisa.noukas@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Sisekommunikatsioon, suhtlemine põhikoolidega, ülekooliliste tegevusprojektide kaaskirjutamine.

Disaini õppesuund (21)

Maila Juns-Veldre

disaini õppesuuna juhtõpetaja
452 4646
5918 5854
maila.juns-veldre@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Disaini õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kujundaja, kergete rõivaste rätsep, keraamik, keraamikaesemete valmistaja, tekstiilkäsitöö, nahkkäsitöö


Merit Karise

kutseõpetaja
452 4646
merit.karise@ametikool.ee


Kaie Kesküla

kutseõpetaja
452 4662
kaie.keskula@ametikool.ee


Leelo Leesi

kutseõpetaja
452 4646
leelo.leesi@ametikool.ee


Helina Mölder

kutseõpetaja
452 4670
helina.molder@ametikool.ee


Karin Oinberg

rühmajuhataja
452 4646
510 5809
karin.oinberg@ametikool.ee


Anne Kolk

kutseõpetaja
452 4600
anne.kolk@ametikool.ee


Piret Paomees

kutseõpetaja
452 4662
piret.paomees@ametikool.ee


Sander Raudsepp

kutseõpetaja
452 4670
sander.raudsepp@ametikool.ee


Erik Riige

kutseõpetaja
452 4646
erik.riige@ametikool.ee


Mariliis Siigart

kutseõpetaja
452 4646
mariliis.siigart@ametikool.ee


Reet Truuväärt

kutseõpetaja
452 4603
reet.truuvaart@ametikool.ee


Tiiu Tuhkanen

kutseõpetaja
452 4646
tiiu.tuhkanen@ametikool.ee


Oliver Maaker

kutseõpetaja
452 4646
oliver.maaker@ametikool.ee


Ardo Hiiuväin

kutseõpetaja
452 4646
ardo.hiiuvain@ametikool.ee


Kadi Grass

kutseõpetaja
452 4646
kadi.grass@ametikool.ee


Gea Promet

kutseõpetaja
452 4646
gea.promet@ametikool.ee


Reet Salumaa

kutseõpetaja
452 4646
reet.salumaa@ametikool.ee


Anželika Toll

kutseõpetaja
452 4646
anzelika.toll@ametikool.ee


Valmar Voolaid

kutseõpetaja


Henri Tolli

kutseõpetaja
452 4646
henri.tolli@ametikool.ee

IT ja ettevõtluse õppesuund (12)

Jane Mägi

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja
452 4693
522 3726
jane.magi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialist, raamatupidaja, klienditeenindaja kaubanduses, noorem tarkvaraarendaja


Marve Koppel

kutseõpetaja
452 4690
marve.koppel@ametikool.ee


Anne Lember

kutseõpetaja
452 4645
anne.lember@ametikool.ee


Ian Erik Pettersson

kutseõpetaja
452 4605
ian.pettersson@ametikool.ee


Anne-Li Tilk

kutseõpetaja
452 4690
anne-li.tilk@ametikool.ee


Triin Tisler

kutseõpetaja
452 4600
triin.tisler@ametikool.ee


Evi Ustel-Hallimäe

kutseõpetaja
452 4645
evi.ustel-hallimae@ametikool.ee


Andrus Naulainen

kutseõpetaja
452 4651
andrus.naulainen@ametikool.ee


Helen Kruut

kutseõpetaja
452 4600
helen.kruut@ametikool.ee


Alge Rooso

kutseõpetaja
452 4600
alge.rooso@ametikool.ee


Ralf Heinsoo

kutseõpetaja
452 4651
ralf.heinsoo@ametikool.ee


Karl Gregor Rauniste

kutseõpetaja
4524651
karl_gregor.rauniste@ametikool.ee

Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuund (8)

Janne Tamm

sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtõpetaja
452 4620
5666 7570
janne.tamm@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Sotsiaaltöö ja iluteeninduse õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: hooldustöötaja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja, spaateenindaja, juuksur, küünetehnik


Kadri Rand

kutseõpetaja
452 4600
5693 9700
kadri.riim@ametikool.ee


Merle Tuulik

kutseõpetaja
452 4600
merle.tuulik@ametikool.ee


Maie Kahju

kutseõpetaja
452 4600
maie.kahju@ametikool.ee


Marella Kakkum

kutseõpetaja
452 4600
marella.kakkum@ametikool.ee


Mare Kirr

kutseõpetaja
452 4600
mare.kirr@ametikool.ee


Klaarika Muul

kutseõpetaja
452 4676
klaarika.muul@ametikool.ee


Sirje Pree

kutseõpetaja
452 4600
sirje.pree@ametikool.ee

Tehnoloogia õppesuund (19)

Andres Meisterson

tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja
452 4616
502 1220
andres.meisterson@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tehnoloogia õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: ehitusviimistlus, kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitus, kinnisvarahooldaja, väikelaevaehitaja, tisler, CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator, mööblirestauraator, mootorsõidukitehnik, veoautojuht, bussijuht


Bret Paas

rühmajuhataja
452 4665
5340 7921
bret.paas@ametikool.ee


Toomas Nurja

puidupinkide seadistaja-operaator
452 4663
toomas.nurja@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Puidupinkide seadistamine ja hooldamine


Martti Tomson

CNC-töötlemiskeskuse operaator
4524 660
martti.tomson@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

CNC- töötlemiskeskusega seotud toimingud, tööfailide ja dokumentide haldamine ja arhiveerimine


Tiia Jõgi

kutseõpetaja
452 4690
tiia.jogi@ametikool.ee


Maire Kivi

kutseõpetaja
452 4600
maire.kivi@ametikool.ee


Margus Kivi

kutseõpetaja
452 4649
520 7771
margus.kivi@ametikool.ee


Toomas Kivi

kutseõpetaja
452 4649
toomas.kivi@ametikool.ee


Heiko Kull

kutseõpetaja
452 4660
heiko.kull@ametikool.ee


Tõnis Oja

kutseõpetaja
452 4663
tonis.oja@ametikool.ee


Urve Pulk

kutseõpetaja
452 4630
urve.pulk@ametikool.ee


Marika Pütsep

kutseõpetaja
452 4695
marika.putsep@ametikool.ee


Heimar Siirak

kutseõpetaja
452 4663
heimar.siirak@ametikool.ee


Maiju Zuping

kutseõpetaja
452 4603
maiju.zuping@ametikool.ee


Jüri Vaga

kutseõpetaja
452 4660
juri.vaga@ametikool.ee


Eliis Vahter

kutseõpetaja
452 4660
eliis.vahter@ametikool.ee


Kaido Trei

kutseõpetaja
452 4663
kaido.trei@ametikool.ee


Vahur Veelaid

kutseõpetaja
452 4660
vahur.veelaid@ametikool.ee


Marek Tarkin

kutseõpetaja
452 4660
marek.tarkin@ametikool.ee

Turismiteenuste õppesuund (23)

Ülle Tamsalu

turismiteenuste õppesuuna juhtõpetaja
452 4695
525 6299
ulle.tamsalu@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Turismiteenuste õppesuuna juhtimine ja õppetöötegevuse koordineerimine. Õppesuunda kuuluvad erialad: kokk, abikokk, majutusteenindus, kelner, pagar, kondiiter, giid


Kairi Saar

peakokk
+372 527 2246
kairi.saar@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Restorani ja kohvikute igapäevatöö juhtimine. Toitlustusteenuse pakkumine klientidele väljastpoolt ametikooli.


Eve Rand

laohoidja-andmetöötleja
452 4661
eve.rand@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kaupade tellimine, vastuvõtmine ja nõuetekohane ladustamine


Marina Vainu

Dessert
452 4640
marina.vainu@ametikool.ee


Irina Arhipova

kutseõpetaja
452 4690
irina.arhipova@ametikool.ee


Lemmi Heero

kutseõpetaja
452 4695
lemmi.heero@ametikool.ee


Maris Pajuste

Dessert
452 4667
maris.alas@ametikool.ee


Tiina Mölder

Dessert
452 4640
tiia.molder@ametikool.ee


Merle Kaare

Dessert
452 4640
merle.kaare@ametikool.ee


Heli Kakko

kutseõpetaja
452 4690
heli.kakko@ametikool.ee


Reelika Kann

abitööline
452 4640
reelika.kann@ametikool.ee


Tiiu Kiil

kutseõpetaja
452 4600
tiiu.kiil@ametikool.ee


Taimi Kiissa

kokk
452 4640
taimi.kiissa@ametikool.ee


Sille Lapp

kutseõpetaja
452 4630
sille.lapp@ametikool.ee


Elle Mäe

kutseõpetaja
452 4603
elle.mae@ametikool.ee


Tiia Müürisepp

kokk
452 4640
tiia.muurisepp@ametikool.ee


Lii Põld

Dessert
452 4640
lii.pold@ametikool.ee


Reena Smidt

kutseõpetaja
452 4603
reena.smidt@ametikool.ee


Siiri Velve

kutseõpetaja
452 4690
siiri.velve@ametikool.ee


Halliki Väli

kutseõpetaja
452 4690
halliki.vali@ametikool.ee


Risto Laanet

õpetaja
452 4600
risto.laanet@ametikool.ee


Tiiu Tamsalu

õpetaja
4520 4600
tiiu.tamsalu@ametikool.ee


Karin Varik

kutseõpetaja
452 4600
karin.varik@ametikool.ee

Õpilaskodu (8)

Lea Leemet

kasvataja
452 4633
58 666 444
lea.leemet@ametikool.ee


Leelo Lee Vaher

administraator
4524 633
leelo.vaher@ametikool.ee


Ene Viimsalu

vanemkasvataja
452 4633
58 666 444
ene.viimsalu@ametikool.ee


Piret Pruul

administraator
452 4633
piret.pruul@ametikool.ee


Janne Tiit

puhastusteenindaja
452 4633
janne.tiit@ametikool.ee


Aile Vaher

administraator
452 4633
aile.vaher@ametikool.ee


Elje Torn

administraator
452 4633
elje.torn@ametikool.ee


Ruth Pillau

administraator
452 4633
ruth.pillau@ametikool.ee

Haldusosakond (6)

Arvo Kereme

haldusjuht
452 4642
512 7890
arvo.kereme@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Kooli valduses olevate kinnistuste haldamine, riigihangetega seotud tegevuste juhtimine ja koordineerimine


Mart Oidekivi

majandusjuhataja
452 4650
508 3915
mart.oidekivi@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Upa õppekompleksi kinnistu ja varade haldamine, majandustegevuse juhtimine ja töö korraldamine


Aivar Saart

tehniliste süsteemide spetsialist
452 4600
514 6956
aivar.saart@ametikool.ee

Lisainformatsioon: 

Tehniliste seadmete ja süsteemide korrashoid


Lidija Tall

koristaja
452 4600
lidija.tall@ametikool.ee


Hans Madisson

remonditööline
452 4600
hans.madisson@ametikool.ee


Svetlana Vnukova

koristaja
452 4600
svetlana.vnukova@ametikool.ee

Contact us

Ees- ja perekonnanimi *
E-mail *
Sõnum *
* märgitud väljad on kohustuslikud
Image CAPTCHA
What code is in the image? *
Enter the characters shown in the image.

Kuressaare õppekompleks

General information
Map

Tehnoloogiamajakas

General information
Map

Contact us

Ees- ja perekonnanimi *
E-mail *
Sõnum *
* märgitud väljad on kohustuslikud
Image CAPTCHA
What code is in the image? *
Enter the characters shown in the image.