Tundide ajakava

Tunni nrTundide ajakava
1 8.30 - 9.15
2 9.15 - 10.00
3 10.15 - 11.00
4 11.00 - 11.45
5

12.00 - 12.45
(4.-5. paaristunnina lõppeb 12.30)

6 12.45 - 13.30
7

13.30 - 14.15

8 14.30 - 15.15
9 15.15 - 15.55
10 16.00 - 16.45
11 16.45 - 17.30

 

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

  • isikut tõendav dokument
  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
  • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
  • alaealistel tervisetõend või selle koopia
  • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek