Õpilaskodu koha kasutustasu saab tasuda

Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: 10220034796011
Selgitus: õpilase nimi
Viitenumber: 2100010477