Tarkvaraarendaja (2a)


Tarkvara arendaja erialal keskendutakse uue tarkvara ja veebilahenduste loomisele, testimisele ning dokumenteerimisele.

tarkvaraarendaja 02

Õppekava on sarnane põhihariduse järgse tarkvara arenduse õppekavaga. Erinevus seisneb selles, et kesharidusejärgsete õppijatega liigutakse edasi kiiremas tempos ja õppeainete mahud on veidi väiksemad.

Õppetöö on projektipõhine: õpitakse praktiliste projektide käigus, kus meeskonnatööna luuakse näiteks veebiportaale, rakendusi vm tarkvaralahendusi. Õppijad saavad projektide käigus lisaks erialaoskustele arendada ka oma suhtlemis-, juhtimis-, ja meeskonnatööoskusi, mida ettevõtted täna väga oluliseks peavad.

Valikmoodulid

 • tarkvaraarendaja 03Veebidisain. Kuressaare Ametikool on ainus kutseõppeasutus Eestis, kus õpetatakse nii IKT- kui ka disainierialasid. Arusaamine kompositsioonist, värvidest ja tüpograafiast on veebirakenduste loojatele tähtis
 • Muusikatehnoloogia, mis sisaldab arvutimängudele ja veebilehtedele audio loomist ja programmeerimist, heli salvestamist ja vastava tarkvara kasutamist.
 • Ettevõtlus. Koos kaasõpilastega luuakse õpilasfirma ja saadakse julgus ning põhioskused oma ettevõtte või start-upi loomiseks.
 • Robootika. Õpitakse looma roboteid, mille käigus saadakse baasteadmised elektroonikast ja arendatakse oma programmeerimisoskusi.
 • Serverid ja võrgud. Saadakse põhioskused selleks, et töötada võrguadministraatori või IT-tugiisikuna.

 

tarkvaraarendaja 01

Koolil on kaasaegsed arvutiklassid ja pikaajaline kogemus infotehnoloogia erialade õpetamisel. Erialal õppimine eeldab huvi reaalainete vastu, püsivust ja loogilist mõtlemist.

Tarkvara arendaja eriala lõpetanud saavad tööle asuda tarkvara testijate või arendajatena. Läbitavad moodulid võimaldavad töötada ka IT-spetsialistina ettevõtetes ja asutustes.

Lõpetanud saavad soovi korral edasi õppida kõrgkoolides info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud erialadel.

"Tarkvaraarendjaks õpin sellepärast, et tahan eriala kiire arenguga kursis olla ja sellele oma panuse anda. Kasuks tuleb veel tööturul suur nõudlus ning amet ise on huvitav. Ametikoolis meeldib innovatiivne suhtumine õppimisse, vaba keskkond ja vastutulelikud õppejõud." “Tegu on selgelt number 1 valdkonnaga nii maailmas kui ka Eestis, kus oodatakse kõige suuremat töökohtade kasvu ja kus on pea kõrgeimad palgad.”

Romet-Pihlak

Romet Pihlak, õpilane

janeMagi

Jane Mägi, juhtõpetaja

 Õppekava moodulid

 

I õppeaasta (EKAP)

II õppeaasta (EKAP)

1. IT-valdkonna alusteadmised

8

 

2. Programmeerimise alused

8,5

 

3. Tarkvara arendusprotsess

5

 

4. Agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad

4,5

 

5. Andmebaasisüsteemide alused

6,5

 

6. Veebirakenduste loomise alused

8

 

7. Tarkvarasüsteemide testimine

3

2

8. Programmeerimine II

2,5

9

9. Hajusrakenduste alused

 

5

10. Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides

2

2

11. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

6

 

12. Praktika

 

30

Valikõpingud, (sh praktika 8 EKAP)

6

12

Kokku

60

60

 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Keskhariduse baasil
 • Tsükliõpe
2 4. tase  keskhariduse baasil 

 

 

Sisseastumiskatsed

 • vestlus
 • NB! Õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus

 

Pingeridade moodustamine

 • vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek