CNC-töötlemiskeskuse operaator (6k)

CNC1

CNC-töötlemiskeskuse operaator töötab arvutijuhitavatel töötlemiskeskustel mööbli- ja puiduettevõtetes. Erialal õpitakse CNC-töötlemiskeskuste seadistamist ja käivitamist, õige lõiketera valikut jpm.

Valikainena õpitakse ka CNC-töötlemiskeskuse tööprogrammi koostamist puiduvaldkonna levinuima tarkvarapaketiga aplhaCAM.

Eriala õppimiseks on:

  • uus 5-teljeline CNC-töötlemiskeskus
  • CNC32,5-teljeline CNC-pink
  • suur valik lõikeinstrumente
  • tööks vajalikud tarkvaraprogrammid

 

Õppima asumiseks on nõutav keskhariduse olemasolu. Õppetöö on tsükliõppes. Kaugemalt tulijail on võimalus elada õpilaskodus.

Vaata ka õppekava!

CNC

"CNC-pingid on ülitähtsad nii puidutöötlemise kui ka väikelaevasektori ettevõtetes. Seda kasutatakse igal pool: mööblist ja laevadetailidest alustades ning hauakivide valmistamisega lõpetades.


Õppeaeg on lühike, sobides seega neile, kes kiiresti tahavad uusi oskusi omandada. Edaspidi on meil plaanis ka kõrgema taseme eriala avamine, kus on suurem roll juba tööprogrammide koostamisel."

Andres Meisterson, ametikooli ehituse ja materjalitöötluse kutseõpetaja

 CNC2 

a05 t4  h12 

 

Vastuvõtukatsed

  • Vestlus


Sellel erialal on võimalik taotleda Töötukassalt tasemeõppes osalemise toetust!

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

  • isikut tõendav dokument
  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
  • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
  • alaealistel tervisetõend või selle koopia
  • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek