Õmbleja (1a)

20180525 007Lossipark täitus oravatega. Vaata ERR videot õmbluse eriala õppijate projektist 2018. a kevadel.Õmblejad töötavad põhiliselt suuremates ja väiksemates õmblusettevõtetes, vastavate isikuomaduste ja arengusoovi korral ka õmblusateljeedes

Õmbleja põhitööks on õmblustoodete valmistamine. Ta peab tundma materjale ning oskama neid säästlikult kasutada. Tema põhilisteks töövahenditeks on õmblusmasin, kuumtöötlusseade ja abitöövahendid.

Õmblemine on neile, kes on huvitatud õmblemisoskusest, moest ja kvaliteetsetest rõivastest ning soovivad sellel alal töötada, edasi õppida või muul moel saadud oskusi kasutada.

Õpitakse tundma õmblusseadmeid ja –materjale, õmmeldakse valmis põhilised rõivaesemed alates seelikust kuni piduliku kleidi ja soojendusvoodriga jopeni.

 • Õppeaeg: 1 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhi- või keskhariduse baasil
 • Õhtuõppes: T,K,N alates kell 16, üle nädala L alates kell 8.30
1 4. tase  põhi- või keskhariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • Vestlus
 • Motivatsioonikiri

Pingeridade moodustamine

 • Motivatsioonikirja ja vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek