Lapsehoidja (1a)

LHLapsehoidja eriala lõpetanud töötavad ja praktiseerivad lasteaedades,  lastehoidudes, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes.

Arvestades Eestis ja Euroopa Liidus kasvavat vajadust lapsehoiu teenuse järele on õppekava suunatud nii peredes kui lastehoolekandeasutuses lapsehoiu teenust pakkuvate/tegevate inimeste koolitamisele.

Lapsehoidja eriala tuleb kasuks kõigile tulevastele lastevanematele, õppimine on loominguline, sisaldades mitmeid loovaineid. Kasuks tulevad eelnevad kogemused lastega tegelemisel.

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt. Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada lapsehoidja praktika töökohal.

Lõpetanutel on võimalik jätkata hooldustöötaja eriala 2. kursusel.

Õppekava vastab lapsehoidja 4. taseme kutsekvalifikatsioonistandardile. Õppekava koostamisel on arvestatud tööandjate nõuannetega ja riikliku õppekava nõuetega.

"Õpingud on andnud mulle uusi teadmisi lapse arengust ja avardanud silmaringi kasvatusmeetodite osas, andnud vahvaid uusi tutvusi."

Kadri Rõõm, 2017. a vilistlane

Kadri-Rõõm

Kuressaare Ametikool on lapsehoidja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse lapsehoidja 4. taseme kutseeksam.

 • Õppeaeg: 1 aasta
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Keskhariduse baasil
 • Õppija vanus peab olema vähemalt 18 a
1 4. tase  keskhariduse baasil 

Sisseastumine

 • Vestlus
 • Vastuvõtuküsimustik

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek