Hooldustöötaja 4. tase (2a)

SH

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Arvestades nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvavat vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastiku vananemist on õppekava suunatud õpilaste ettevalmistamisele tööks erinevate (vanus, teenuse liik, kultuuritaust jne) hooldusteenust vajavate inimestega.

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal. Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolides samal erialal.

Õppekava vastab hooldustöötaja 4. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

Hooldustöötaja erialal õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis  EL Erasmus+ Programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 4. taseme kutseeksam.

Õppesessioonide ajad 2017/2018 õppeaastal hooldustöötaja ja lapsehoidja erialadel


 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhi- või keskhariduse baasil
 • Sisseastuja vanus vähemalt 18 a
 • Tsükliõppes
2 4. tase  põhi- või keskhariduse baasil 

 

Sisseastumiskatsed

 • vestlus
 • vastuvõtu küsimustik

Pingeridade moodustamine

 • vastuvõtuküsimustiku ja vestluse tulemus

 

Tootukassa

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek