Giid (2a)

turism

Giidi erialal õpitakse ekskursioonide ja matkamarsruutide koostamist, läbiviimist, reisisaatjatööd, klienditeenindust ja turismimajandust.

Ligi poole õppemahust moodustab praktika. Õppekavas on mitmeid loodusgiiditöö valikaineid.

Õpetajateks on suure kogemusepagasiga töötavad giidid.

Õpingute lõpuks omandatakse giid tase 5 kompetentsid ning soovijatel on võimalik sooritada kutseeksam.

Õppekava sisu

Põhiõpingute moodulid (90 EKAP)

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

4,5 EKAP

Turismimajanduse alused

5 EKAP

Turismiettevõtluse ja turunduse alused

2,5 EKAP

Turismigeograafia

9 EKAP

Kutsealane inglise keel

5 EKAP

Giidi ja reisisaatja töö alused

4 EKAP

Reisi juhtimine

6 EKAP

Ekskursiooni ettevalmistamine

10 EKAP

Ekskursiooni läbiviimine

10 EKAP

Giidi kutse-eetika ja klienditeenindus

10 EKAP

Praktika I (reisisaatjatöö)

12 EKAP

Praktika II (giiditöö)

12 EKAP

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused: 30 EKAP

Eesti looduskeskkond

16 EKAP

Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas

4 EKAP

Kutsealane inglise keel (tase A1)

4 EKAP

Kutsealane soome keel

4 EKAP

Kutsealane saksa keel

4 EKAP

Kutsealane vene keel

4 EKAP

Internetiturundus

3 EKAP

Rattamatkade korraldamine ja läbiviimine

4 EKAP

Loodusfotograafia

2 EKAP

Terviseedendamine kogukonnas

2 EKAP

Individuaalne valikaine

2 EKAP

Valikõpingu moodul avatakse juhul, kui mooduli on valinud üle 50% õppegrupis õppijatest ning selgete eelistuste puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodulid. Valitud moodulid loetakse kohustuslikuks kõigile õppegrupis õppijatele.

 

 • Õppeaeg: 2 aasta
 • Õppekava tase: 5, kutseeriharidusõpe
 • Esmaõpe
 • Keskhariduse baasil
 • Tsükliõppes
2a 5. tase  keskhariduse baasil 

 

Sisseastumiskatsed

 • vestlus
 • motivatsioonikiri

 

Pingeridade moodustamine

 • motivatsioonikirja ja vestluse tulemus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek