Hooldustöötaja 3. tase (1a)

SH

Töökohapõhine õpe!

Hooldustöötaja eriala lõpetanud töötavad sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustes, aga ka lasteaedades, laste- ja turvakodudes, noortekeskustes jt lastega tegelevates asutustes. 

Arvestades nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus kasvavat vajadust sotsiaalhoolekande teenuse järele ja rahvastiku vananemist on õppekava suunatud õpilaste ettevalmistamisele tööks erinevate (vanus, teenuse liik, kultuuritaust jne) hooldusteenust vajavate inimestega.

Õppetöö on korraldatud tsüklitena, mis toimuvad iga 2 kuni 3 nädala tagant 3 kuni 4 koolipäeva jooksul. Selline paindlik õppetöö korraldus võimaldab õppida töö kõrvalt.

Erialasel tööl olevatel õppijatel on võimalik sooritada praktika töökohal.

Õppekava vastab hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.

3. taseme kutsekvalifikatsiooniga hooldustöötaja on praktilise töö tegija, kes töötab vastavalt tööjuhenditele.

Hooldustöötaja erialal õppijatel on võimalus sooritada praktika mõnes Euroopa riigis  EL Erasmus+ Programmi toel. Alates 2000. a on välismaal praktiseerinud ligi 100 õppijat.

Kuressaare Ametikool on hooldustöötaja erialal kutse andja. Õpingute lõpuks sooritatakse hooldustöötaja 3. taseme kutseeksam.

 

 • Õppeaeg: 1 aastat
 • Õppekava tase: 3
 • Esmaõpe
 • Eelneva haridusnõudeta
 • Õppija vanus sisseastumisel vähemalt 18 a
 • Töökohapõhine õpe
1 3. tase  haridusnõudeta 

 

Sisseastumiskatsed

 • Sisseastumiskatseid ei ole. Valik tehakse tööanda poolt.

 

Tootukassa

Sellel õppekaval on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

20180423 716Hooldus- ja õendustoimingute õppimine hooldustöötaja erialal.

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek